Naukowy Portal Archiwalny

ROSJA: Wizyta węgierskich archiwistów

Dnia 21 lutego 2017 szef Rosarchiwa Andriej Artizow przyjął delegację węgierskich archiwistów, w osobach dyrektora generalnego Archiwów Narodowych Węgier dr Zsuzsanny Miko, jej zastępcy dr. Csaby Szabo oraz dyrektora Instytutu Archiwalnego Węgier w Moskwie Anny Kostric.
Podczas spotkania dyskutowano o wznowienie prac komisji rosyjsko-węgierskiej w sprawie współpracy w dziedzinie archiwów oraz rozwoju stosunków dwustronnych. Strona węgierska poinformowała o zakończeniu przygotowań do publikacji w języku węgierskim wcześniej opublikowanego po rosyjsku wspólnego zbioru dokumentów pt. "Sowiecko-węgierskie stosunki gospodarcze 1948-1973".
W tym samym dniu delegacja węgierskich archiwistów odwiedziła też Rosyjskie Państwowe Archiwum Ekonomiki.

Więcej: Приём делегации венгерских архивистов

oprac. E. Łaborewicz
AP Legnica

Poprawiony (poniedziałek, 27 lutego 2017 20:09)

 

MRA: Apel o uczczenie Międzynarodowego Dnia Archiwów 9 czerwca 2017r.


Międzynarodowa Rada Archiwów zwróciła się z apelem do archiwistycznej wspólnoty całego świata o wspólne uczczenie Międzynarodowego Dnia Archiwów w piątek 9 czerwca 2017 r. Hasło obchodów ma być takie samo, jak Dorocznej Konferencji Archiwów, która odbedzie się w Meksyku w dniach 29 – 29 listopada 2017 (o szczegółach konferencji pisaliśmy w ArchNecie): „Archiwa, obywatelstwo i interkulturowość”.

W apelu MRA napisano: „W piątek 9 czerwca 2017 r. obchodźcie, w waszej instytucji, waszym przedsiębiorstwie, waszym biurze, Międzynarodowy Dzień Archiwów. Wykorzystajcie to światowe wydarzenie, aby przybliżyć wiedzę o archiwach, propagujcie wasze doświadczenie i doniosłość waszej pracy. Pokażcie, że zawód archiwisty i zarządzanie dokumentacją są przyjemne, nie nudne i użyteczne dla wszystkich.” (tłum. A.B.) Rada zaapelowała, aby jak najszybciej zarezerwować termin 9 czerwca. Proponuje zainspirować się z jednej strony hasłem wiodącym, z drugiej doświadczeniami z lat poprzednich, które udostępnia na swoich stronach. Poza szerokim kontekstem promocji archiwistyki radzi łączyć archiwistykę z kontekstem doskonalenia pracy na innych obszarach w instytucjach czy biurach i w ten sposób ukazywać użyteczność archiwistyki.Poprawiony (poniedziałek, 20 lutego 2017 21:06)

Więcej…

 

Zmarł Profesor Andrzej Tomczak


Prof. Andrzej Tomczak
ze zbiorów IHiA UMK

Wczoraj, 8 lutego 2017 r., w późnych godzinach wieczornych odszedł od nas Profesor Andrzej Tomczak. Osoba, której nazwisko powinno być znane każdemu archiwiście. Wybitny naukowiec o niezwykle szerokim spektrum zainteresowań, nie ograniczających się do zagadnień archiwalnych, mistrz i wychowawca wielu pokoleń archiwistów i historyków. W pamięci większości z nas Profesor zapisał się przede wszystkim jako autor skryptów i podręczników akademickich z zakresu archiwistyki, dla części jako doskonały, choć wymagający, nauczyciel akademicki. Jako człowiek, zawsze życzliwy i służący pomocą, stanowił wzór do naśladowania.

Będzie nam Go brakowało.

Dr hab. Marcin Hlebionek
IHiA UMK

Biogram prof.Tomczaka na stronie IHiA UMK

Poprawiony (czwartek, 09 lutego 2017 18:04)

 

Aktualizacja portalu "Dawne pismo"

W 2016 r. uruchomione zostały kolejne funkcjonalności (wersja angielska i niemiecka strony oraz newsletter) oraz zaprezentowana została nowa odsłona graficzna strony. Dawne pismo jest otwarte na każdą formę współpracy pozwalającą realizować edukacyjny charakter projektu i zmierzającą do jeszcze szerszego rozpowszechniania wiedzy na temat zagadnień poruszanych na stronie. Osoby zainteresowane współpracą i wymianą doświadczeń zapraszamy do kontaktu mailowego.

Anna Sokół, Aldona Warzecha,
redaktorzy strony Dawne pismo
Archiwum Narodowe w Krakowie

 

NIEMCY: Nowelizacja federalnego prawa archiwalnego na miarę XXI wieku

Historia prawa archiwalnego w Niemczech nie jest  długa. Niemiecka ustawa archiwalna dla została uchwalona w 1988 roku  jako prawo o zabezpieczeniu  i dostępie do federalnego zasobu archiwalnego Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut des Bundes Prawo to składa się z zaledwie 13 rozbudowanych paragrafów, które  dokładnie określają status, przeznaczenie, zadania archiwum państwowego. Archiwum federalne posiada swoje siedziby (Dienstort) w ośmiu placówkach na terenie Niemiec (min. dwie centrale w Berlinie, poza tym siedziby we Freiburgu, Koblencji i in.).. Trzeba jednak pamiętać że, w Niemczech archiwa i ich organizacja, klasyfikacja oraz afiliacja wpisują się w trójstopniowy podział administracyjny państwa: federacja – kraj związkowy - gmina (Bund – Land–- Kommune). Na tych poziomach powstały również regulacje, dające podstawy prawne dla funkcjonowania i rozwoju archiwów. Każdy z 16 landów wypracował swoje regulacje prawne – jako pierwsza była Badenia-Wirtembergia,, która już w 1987 roku uchwaliła ustawą archiwalną (Archivgesetz des Landes Baden Württemberg). W ten sposób rozpoczął proces regulacji zasad działalności archiwów landowych. W ramach landowych ustaw archiwalnych  znajdują się regulacje odnoszące się także do funkcjonowania archiwów szczebla komunalnego, tzn. archiwów miejskich, okręgowych, gminnych itp.
17 stycznia 2017 roku Bundestag uchwalił nowelizację ustawy archiwalnej dla Archiwum Federalnego  „Gesetz zur Neuregelung des Bundesarchivrechts“ .

Poprawiony (piątek, 03 lutego 2017 18:25)

Więcej…

 
.Kielce
20 -21.09.2017

Instytut Piłsudskiego


Instytut Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2016 poz.352)

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology