Naukowy Portal Archiwalny

CZECHY: Publikacja atlasu włókien papieru

Z końcem 2023 roku nakładem Archiwum Narodowego w Pradze (Národní archiv v Praze) ukazała się ciekawa publikacja, która z pewnością zainteresuje wszystkich konserwatorów papieru, zatrudnionych nie tylko w archiwach, ale w ogóle trudniących się pielęgnowaniem dokumentów i publikacji papierowych. Dziełem tym jest „Atlas włókien papieru”.
Jak wiadomo papier jest celulozowy jest wytwarzany z drobnych, wydłużonych komórek roślinnych, najczęściej drzewnych, zwanych w terminologii papierniczej włóknami celulozowymi. W roślinie komórki te są zróżnicowane, tworząc zwartą tkankę. Aby drewno przerobić na papier trzeba je najpierw rozdrobnić na pojedyncze włókna. Z otrzymanej masy włóknistej formuje się następnie wstęgę papieru, wykorzystując naturalną zdolności włókien roślinnych do wiązania się ze sobą.

Poprawiony (sobota, 13 stycznia 2024 21:06)

Więcej…

 

CZECHY: Zaproszenie na konferencję o artystach w sieci społeczeństw

Instytut Historii Sztuki Akademii Nauk Republiki Czeskiej oraz Galeria Narodowa w Pradze przygotowują konferencję pt.: „Artysta i sieci – przyjaciele, współpracownicy, zleceniodawcy” (Umělec a sítě – přátelé, spolupracovníci, zadavatelé zakázek), która odbędzie się w dniach 30-31 maja 2024 r. w Pradze, do udziału w której zapraszają szerokiego grono badaczy: archiwistów, historyków, historyków sztuki, kulturoznawców, socjologów i innych.
Jak stwierdzają organizatorzy – artysta pozostawał całkowitym samotnikiem jedynie w pojedynczych i nielicznych przypadkach. Częściej można było go odnaleźć w środku mniej lub bardziej złożonej sieci relacji społecznych. Ze względu na swój zawód i sposób życia artysta musiał komunikować się ze zleceniodawcami, mecenasami czy przełożonymi, a w życiu osobistym funkcjonował wszak w społeczeństwie – wśród przyjaciół, krewnych, konkurentów i współpracowników.

Poprawiony (sobota, 13 stycznia 2024 20:13)

Więcej…

 

MRA: RiC-FAD - wstęp do metodyki

Dokument zatytułowany Records in Contexts - Foundations of Archival Description (RiC-FAD) czyli Records in Contexts - Podstawy opisu archiwalnego, jak sam tytuł zapowiada, osadza opis archiwalny w zaproponowanym przez MRA uniwersalnym opisie archiwalnym. Jest jednak czymś więcej i można by go określić jako bardzo skondensowany wykład metodyki archiwalnej, metodyki poszerzającej rozumienie archiwaliów i ich opisów tak, że odnosi się ono do przeszłości sprzed powstania pisma i powszechnie przyjętych form dokumentacji (jak jest w np. w polskiej ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) po różne formy dokumentacji elektronicznej.

Poprawiony (niedziela, 31 grudnia 2023 16:47)

Więcej…

 

NIEMCY: Brandenburskie Archiwum w Poczdamie–Inwentarz demontażu w sowieckiej strefie okupacyjnej

W 2014 roku w ramach serii wydawniczej  Brandenburskiego Landeshauptarchiv opublikowany został ponad 750 stronicowy, tematyczny inwentarz archiwalny „Demontagen in der Sowjetischen Besatzungszone und in Berlin 1945 bis 1948 - Sachthematisches Archivinventar”, wydany przez Klausa Neitmanna i Jochena Laufer. Historia tego ciekawego z punktu widzenie również polskiej powojennej historii zaczęła się w 1997 r. Wówczas właśnie niemiecki historyk Jochen Laufer z Centrum Badań Historii Najnowszej (Zentrum für Zeithistorische Forschung ZZF) odnalazł w archiwum w Moskwie niezwykle ciekawy dokument z punku widzenia powojennej historii Niemiec. W zespole Centralnego Zarządu Statystycznego Związku Radzieckiego znajduje się lista ponad 3 tys. przedsiębiorstw niemieckich z sowieckiej strefy okupacyjnej, w których dokonano demontażu urządzeń przemysłowych w celu wywiezienia ich do Związku Radzieckiego. Dokument zawierał podstawowe informacje dotyczące demontażu poszczególnych przedsiębiorstw, a więc rodzaj urządzeń, datę decyzji o demontażu i miejsce docelowego wywozu.

Poprawiony (piątek, 29 grudnia 2023 21:46)

Więcej…

 

MRA: Oświadczenie w sprawie zniszczenia Centralnego Archiwum Miasta Gaza

Archiwa, w rejonach konfliktów, dzielą ryzyko destrukcji z innymi domenami ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  muzeami i bibliotekami, a także zabytkami architektury. W wyniku prowadzonej przez Izrael operacji wojskowej w Gazie, zniszczeniu uległ, pod koniec listopada 2023 r., budynek Centralnego Archiwum Miasta Gaza. Bezpowrotnie utracono dokumentację palestyńskiego dziedzictwa historycznego z ponad stu lat.

Poprawiony (środa, 27 grudnia 2023 18:14)

Więcej…

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology