Naukowy Portal Archiwalny

WIELKA BRYTANIA: Laxton Hall, Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii

Wchodząc do dworu

Początki wsi Laxton wywodzone są od Wikingów. W 1086 r. miejscowość została wpisana jako Lastone w Domesday Book, a jej mieszkańcy zobowiązani tym samym do płacenia podatków. W późniejszych czasach niedaleko od wsi zbudowany został dwór i zabudowania gospodarcze, w XIX w. zarządzane przez rodzinę Evans Lordów Carbery. W 1968 r. część tych dóbr ziemskich Laxton Hall, wpisana na listę zabytków chronionych, została zakupiona przez Polską Misję Katolicką w Anglii i Walii z przeznaczeniem na różne cele. Podstawowym miał być Dom Opieki dla starszych Polaków; rozległy teren sprzyja także organizowaniu uroczystości z udziałem dużych grup Polaków, spotkań rekolekcyjnych i konferencji, biwaków harcerskich itp. PMK formalnie funkcjonuje od 1894 r. i przechodziła różne koleje pod kierunkiem kolejnych księży rektorów, od 1948 r. przez wikariuszy delegatów. Najdłużej funkcję tę sprawował ks. Władysław  Staniszewski (1938–1974), który doprowadził do zakupu Laxton Hall, zamieszkał tu po zakończeniu czynnego posługiwania i pełnił rolę archiwisty. Znając zasób dokumentacyjny PMK i jego znaczenie, nadawał mu pewien wstępny porządek.
Poprawiony (poniedziałek, 22 lipca 2024 18:51)

Więcej…

 

MRA: Podręcznik digitalizacji dla archiwów Ukrainy

Międzynarodowa Rada Archiwów (MRA/ICA) oraz Przymierze Międzynarodowe dla Ochrony Dziedzictwa w Strefach Konfliktu (ALIPH- Alliance for the Protection of Heritage in ConflictAreas / Alliance internationalepour la protectiondupatrimoinedansleszones de conflit ) ogłosiły zakończenie prac nad podręcznikiem digitalizacji dla archiwów Ukrainy. Tytuł „Praktyczny przewodnik digitalizacji w sytuacjach nagłych papierowego dziedzictwa archiwalnego” (Practical Guide to Emergency Digitization of Paper- Based Archival Heritage / Guide pratiquepour la numérisation d’urgence du patrimoine archivistique sur papier. Publikacja została przygotowana przez ekspertów Anrew Chernevych i Amirę Sadik Aly we współpracy z archiwami Ukrainy, szczególnie z archiwami w Czernichowie i Chersoniu Obwodzie Mikołajowskim. Wsparcia udzieliło także Państwowe Centralne Archiwum Elektroniczne Ukrainy. Podręcznik został opracowany w języku angielskim i przetłumaczono go na ukraiński.

Poprawiony (środa, 17 lipca 2024 19:06)

Więcej…

 

WĘGRY: Zjazd Węgierskich Archiwistów

W dniach 1-3 lipca 2024 r. Stowarzyszenie Archiwistów Węgierskich zorganizowało swoje doroczne Walne Zgromadzenie, które po raz pierwszy w historii odbyło się na terenie zagranicznym. Na miejsce obrad wybrano bowiem miejscowość Senta (węg. Zenta) w autonomicznej prowincji Wojwodina w Serbii, zamieszkałym głownie przez ludności węgierskiej (blisko 80%), a tym samym jeden z najważniejszych ośrodków kulturalnych Węgrów w Wojwodinie.

Poprawiony (poniedziałek, 08 lipca 2024 19:12)

Więcej…

 

CZECHY: Międzynarodowa konferencja z okazji 820-lecia św. Prokopa

W 2024 roku upływa 820 lat od rzekomej kanonizacji jednego z patronów Czech, św. Prokopa. Rocznica ta zainspirowała Regionalne Archiwum Państwowe w Pradze (Státníoblastníarchiv v Praze) oraz współpracujące z nim instytucje badawcze, do zorganizowania międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Sazava, Św. Prokop i przemiany procesów kanonizacyjnych na przestrzeni wieków” (Sázava, sv. Prokop a proměna kanonizačních procesů v průběhu věků), która odbędzie się w dniach 6–8 listopada 2024 r. w Sázavie i Kutnej Horze.
Jak widać już po tytule celem konferencji będzie nie tylko osoba św. Prokopa (jej żywot, oddziaływanie, kult i wszystko co się z nią wiąże), ale także Sázavskiklasztor, z którym wiąże się imię tego świętego, ważny ośrodek życia religijnego, mający ogromny wpływ na różnorodne procesy kanonizacyjne od średniowieczado dnia dzisiejszego. Organizatorzy pragną, aby podczas konferencji znalazły odzwierciedlenie wszystkie najnowsze wyniki badań naukowych w tym zakresie.

Poprawiony (niedziela, 07 lipca 2024 19:27)

Więcej…

 

CZECHY: Konferencja o korupcji w dziejach

Zgodnie ze słownikową terminologią (tu: Słownik języka polskiego, 1992) – korupcja jest to: „przyjmowanie lub żądanie przez pracownika instytucji państwowej lub społecznej korzyści majątkowej lub osobistej w zamian ze wykonanie czynności urzędowej lub za naruszenie prawa”. Definicja ta nie obejmuje oczywiście całości problemów związanych z tą kwestię, towarzyszącą, czy raczej trapiącą ludzkość od początków jej społecznego istnienia. Zagadnieniu temu dla dwóch ostatnich stuleciu będzie poświęcona międzynarodowa konferencja naukowa, jaka odbędzie się w dniach 19.-20. września 2024 r. w Archiwum Narodowym w Pradze.

Poprawiony (środa, 26 czerwca 2024 18:32)

Więcej…

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology