Naukowy Portal Archiwalny

POLSKA: Colloquia Jerzy Skowronek dedicata 2016

W dniach 19-20 maja 2016 r. odbyła się w Warszawie XVI konferencja z cyklu „Colloquia Jerzy Skowronek dedicata”. Jej temat brzmiał: „Trudne problemy historii a archiwa”. Podobnie jak w ubiegłych latach organizowała ją Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Instytut Pamięci Narodowej. Konferencja zgromadziła przedstawicieli kilkunastu krajów (m.in. Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Estonia, Finlandia, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Polska, Rosja, Rumunia, Ukraina, Uzbekistan i Wielka Brytania). W trakcie konferencji przedstawiono 21 referatów, które dotyczyły kilku grup zagadnień.


Początek konferencji – dr Wojciech Fałkowski, wiceminister obrony narodowej,
dr Wojciech Woźniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych,
dr Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej,
Ivar Kaigu, Archiwum Narodowe Estonii


Poprawiony (czwartek, 26 maja 2016 20:36)

Więcej…

 

SZWAJCARIA: Podróże archiwalne cz. 2– Archiwum Kantonu Freiburga

Współczesny Freiburg to zarówno kanton ( 303 tys. mieszkańców) jak i jego stolica (37 tys. mieszkańców). Leży on na pograniczu dwóch stref językowych: francuskiej   i niemieckiej.
Początki Freiburga państwa (Szwajcaria tworzyła się jako konfederacja małych państw,  które później przekształciły się w kantony) sięgają 1157 roku czyli założenia miasta Freiburga,  wokół którego gromadziły się lokalne wspólnoty obywateli i mieszkańców.  Jego kształtowanie się jako samodzielnego państwa, trwało do końca XV wieku.
Podobnie jak w innych kantonach ich stolice są siedzibami zarówno archiwów państwowych zasadniczo właściwych dla instytucji kantonalnych – Staatsarchiv oraz archiwów komunalnych właściwych dla instytucji wspólnoty samorządowej miasta- Stadtsarchiv

Chociaż oficjalnie archiwum państwa Freiburga powstało w połowie XVII wieku  to dokumenty państwowe były pieczołowicie  przechowywane  od czasów średniowiecza. Pierwsze dokumenty na przechowanie oddano ok. 1250 roku. Po 1350 roku zadanie archiwizowania dokumentów, zabezpieczania i dbania o nie, powierzono pisarzowi miejskiemu, który prowadził także księgi miejskie. Rozdzielenie funkcji pisarza miejskiego i archiwisty nastąpiło na przełomie XVII i XVIII wieku. Dokumenty i materiały archiwalne państwa -miasta Freiburg  (Stadtrepublik Freiburg ) były początkowo przechowywane w siedzibie rady i sądu za kościołem St. Niklas, a następnie w klasztorze franciszkanów. Wraz jednak ze wzrostem zasobów archiwalnych, siedziba archiwum wymagała dwóch lokalizacji- mieściła się w ratuszu i spichlerzu miejskim.  

Poprawiony (niedziela, 15 maja 2016 14:35)

Więcej…

 

Telegram wypowiadający wojnę w rejestrze „Pamięć Świata"

Na wniosek Archiwów Serbii, UNESCO podjęło decyzję o wpisaniu na Światową Listę Pamięć Świata (Memory of the World) trzeciego obiektu dokumentacyjnego z tego państwa: telegramu z 28 lipca 1914 r. Ministra Spraw Zagranicznych Monarchii Austro-Węgier, hrabiego Leopolda von Berchtold, do Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych Królestwa Serbii, Nikoli Pašić’a, w którym wypowiada Serbii wojnę, rozpętując tym samym zmagania I wojny światowej.

Tekst telegramu (tłumaczenie ze strony Forum Austro - Węgry:

„Hrabia Leopold von Berchtold, c. i k. Minister Spraw Zagranicznych Monarchii Austro-Węgier, do M. N. Pasić'a, Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych Królestwa Serbii. Wiedeń, 28 lipca 1914 roku.
Królewski Rząd Serbii nie odpowiedział w sposób satysfakcjonujący na notę z 23 lipca 1914 roku, przedstawioną przez austro-węgierskiego Ministra w Belgradzie. Cesarski i Królewski rząd jest zmuszony sam zajmować się ochroną swoich praw i interesów, i, co jest tego wynikiem, musi uciec się do siły broni. W rezultacie, Austro-Węgry uznają się odtąd za będące w stanie wojny z Serbią.
Hrabia Berchtold”

Telegram wypowiadający wojnę jest trzecim obiektem z Serbii w rejestrze UNESCO, po Ewangeliarzu Mirosława z 1180 r. i archiwum Nikoli Tesli.
Oryginał telegramu jest przechowywany w Archiwum Serbii w Belgradzie.


oprac. Edyta Łaborewicz
AP Legnica

Poprawiony (niedziela, 15 maja 2016 13:57)

 

FRANCJA – AUSTRALIA: Wspólny, archiwistyczny projekt badawczy

W dniu 27 kwietnia 2016 r. przy okazji australijskiej wizyty rządowej we Francji doszło do podpisania i zainaugurowania wspólnego projektu o nazwie: „Emigracja, eksploracja, pamięć: wspólna historia Francji i Australii”. Ze strony francuskiej dokument podpisał Minister Kultury i Komunikacji Pani Audrey Azoulay, stronę australijską reprezentowa Generalny Gubernator Związku Australijskiego Sir Peter Cosgrove. W delegacji australijskiej brał udział Dyrektor Generalny Archiwów Państwowych Australii Dawid Fricker. Program ma być realizowany poprzez seminaria i wspólne pracę opartą na zasobie archiwalnym obu państw. Obejmie zagadnienia wymiany dyplomatycznej, handlowej, artystycznej i politycznej, z naciskiem na dotarcie do dotąd nieeksplorowanych archiwaliów.

Poprawiony (poniedziałek, 09 maja 2016 07:56)

Więcej…

 

POLSKA: Dr Wojciech Woźniak Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych

W dniu 21 kwietnia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Wojciecha Woźniaka. Nowopowołany naczelny dyrektor zwiazany był, do 2009 r., z Archiwum Państwowym w Opolu, a od 2009 r. z Narodowym Archiwum Cyfrowym, w którym od 2012 r. pełnił funkcję dyrektora. Jest także wykładowcą w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Obszary jego zainteresowan obejmują zagadnienia zwiazne z zarządzaniem dokumentacją elektroniczną oraz archiwistykę cyfrową. Dr Wojciech Woźniak jest współałtorem (wraz z dr Andrzejem Klubińskim) polskiego tłumaczenia standardu EAD (Encoded Archival Description) oraz uczestniczy w pracach międznorowej organizacji DLM-Forum. Od 2008 r. jest związany z projektem Zintegrowany Systemem Informacji Archiwalnej ZoSIA realizownym przez Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Więcej:

NDAP, Wojciech Woźniak nowym Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych

Wikipedia: Wojciech Woźniak archiwista

Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec


Poprawiony (czwartek, 21 kwietnia 2016 21:11)

 
Instytut Piłsudskiego


Instytut Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo

Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia


NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2015 poz.1446)

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology