Naukowy Portal Archiwalny

Życzenia świąteczne i noworoczne


 

NIEMCY: Dokumentacja śląskiej rezydencji Carlsruhe w Archiwum Państwowym w Stuttgarcie

W październiku 2022 Landesarchiv Baden-Württemberg w Stuttgarcie nabyło nieznany dotychczas zbiór ok. 200 planów, dokumentów i rycin rezydencji Carlsruhe (obecnie Pokój w woj. opolskim) na Górnym Śląsku. Zbiór pochodzi ze spuścizny księcia Ferdynanda Eugena von Württemberg (1925-2020).W marcu tego roku dokumenty te pojawiły się na rynku aukcyjnym. a trafiły do archiwum landowego dzięki wsparciu finansowemu Stiftung Kulturgut des Landes Baden-Württemberg i Kulturstiftung der Länder.
Prof. Dr. Gerald Maier, dyrektor Landesarchiv Badenii-Wirtembergii, powiedział podczas prezentacji nabytku 11 października 2022 r. w Głównym Archiwum Państwowym w Stuttgarcie: „Ten zakup to łut szczęścia. Cieszę się, że archiwa państwowe Badenii-Wirtembergii, przy wsparciu Stiftung Kulturgut i Kulturstiftung der Länder, zdołały zabezpieczyć ten wyjątkowy zbiór do badań i opinii publicznej. W ten sposób wiedza o zamku Carlsruhe, który został całkowicie zniszczony w 1945 roku, zostanie zachowana na przyszłość. Nabycie jest również idealnym uzupełnieniem zasobów Głównego Archiwum Państwowego w Stuttgarcie, które posiada dokumenty dotyczące regentów i członków Domu Wirtembergii”.

Poprawiony (poniedziałek, 19 grudnia 2022 21:11)

Więcej…

 

UKRAINA: Jak wygląda obrabowane przez Rosjan Archiwum Państwowe w Chersoniu

Po rozpoczęciu otwartej inwazji Rosji na Ukrainę,24 lutego 2022 r., pracownicy Archiwum Państwowego Obwodu Chersońskiego przeszli na pracę zdalną, a na miejscu pozostali tylko pracownicy ochrony. Ostatecznie kontrolę nad Archiwum utracono 29 lipca 2022 r., kiedy Rosjanie odebrali strażnikom klucze i wypędzili ich. Od tego czasu budynek był zamknięty, do października, kiedy Rosjanie zaczęli go plądrować, kradnąc i wywożąc materiały archiwalne oraz wyposażenie.

Korespondenci portalu „Суспільне”zrealizowaniu materiał filmowy pokazujący, jak sytuacja wygląda obecnie (stan na 12 grudnia 2022 r.), po odbiciu Chersonia z rąk najeźdźców.

Film: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TCN1GEowgcE&feature=share

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica

Poprawiony (niedziela, 18 grudnia 2022 14:11)

 

NIEMCY: Porządki po NRD - Archiwum Federalne przejęło materiały federacji związków zawodowych

Materiały archiwalne centralnego szczebla Konfederacji Wolnych Niemieckich Związków Zawodowych NRD (Freie Deutsche GewerkschaftsbundFDGB) zostały właśnie włączone do zbiorów Archiwum Federalnego. Władze zarządu federalnego FDGB i poszczególnych związków zawodowych zawarływ obecności przedstawicieli Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Środków Przekazu (BKM) porozumienie o przeniesieniu pełnych praw własnościowych na Archiwum Federalne. Liczący ponad 3,5 kilometra zasób, stanowił dotychczas część materiałów archiwalnych powstałej w 1993 roku Fundacji Archiwum Partii i Organizacji Masowych NRD w Archiwum Federalnym(Stiftung Archiv der Parteienund Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv- SAPMO). SAMPO w Berlinie-Lichterfeldedziała jako zależna fundacja prawa publicznego w Archiwum Federalnym. Udostępnia do użytku materiały archiwalne ponad 30 organizacji społecznych i masowych, które powstały poza system władz państwowych NRD, ale w ramach stanowionego w tym systemie prawa.

Poprawiony (czwartek, 15 grudnia 2022 21:12)

Więcej…

 

MRA: Zwraca uwagę na fakty wtórnych ograniczeń dostępu do zasobu archiwalnego

Międzynarodowa Rada Archiwów zwróciła się do międzynarodowej społeczności archiwistów o  zwrócenie uwagi na fakty  wtórnego zastrzegania zasobów archiwalnych, które wcześniej były otwarte. Zmiana klasyfikacji dokumentacji, wcześniej udostępnianej, zagraża prawu do poznania prawdy i odszkodowania, szkodzi obywatelom, uniemożliwiając dostęp do archiwów i atakuje demokrację i jej wartości. (Reclassification compromises the right to know the truth and to reparations, harms citizens by preventing access to archives and attacks democracy and its values. Democratic transparency and the right to conduct investigations into accountability for acts require constant vigilance in all countries. ).  Międzynarodowe zasady dostępu do archiwów i bezpieczeństwa informacji sformułowane zostały  w dokumencie pt.: Globalne zasady dotyczące bezpieczeństwa narodowego i prawa do informacji (Zasady z Tshwane), New York 2013. Dokument sporządzono aby zrealizować następujące cele: "Dostęp do informacji, dzięki któremu możliwa jest kontrola publiczna działań państwa, nie tylko chroni przed nadużyciami ze strony funkcjonariuszy publicznych, ale też pozwala opinii publicznej odgrywać pewną rolę w określaniu kierunków polityki państwa. Tym samym, stanowi on jeden z kluczowych elementów rzeczywistego bezpieczeństwa narodowego, demokratycznego uczestnictwa, i rozsądnego formułowania polityki publicznej. Dążenie do zabezpieczenia jak najpełniejszej realizacji praw człowieka, może, w określonych okolicznościach, wymagać zachowania informacji w tajemnicy w celu ochrony uzasadnionego interesu bezpieczeństwa narodowego". deklaracja Tshwane - Wstep.

Poprawiony (wtorek, 13 grudnia 2022 18:13)

Więcej…

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology