Naukowy Portal Archiwalny

BELGIA: Postępowanie z aktami hipotecznymi

Belgijski system kredytów hipotecznych opiera się na zasadzie jawności. Zasada ta została wprowadzono przez Republikę Francuską na przyszłym terytorium Belgii w 1796 r. Oznacza to, informowanie osób trzecich o sytuacji osoby która planuje zakup lub zbycie nieruchomości. Z tego powodu biura hipoteczne sporządzają transkrypcje każdego dokumentu przeniesienia własności. Odpowiedzialność za proces transkrypcji akt hipotecznych, ( także opłat hipotecznych) należała do Konserwatora hipotecznego (le conservateur des hypothèques) poprzez Biuro hipoteczne (Bureau des hypothèques) mieszczące się w owym czasie w Charleroi. W 1913 r. rozdzielono biuro w Charleroi na dwa biura, którym przyznano określone gminy (communnes).

Poprawiony (piątek, 17 maja 2024 20:56)

Więcej…

 

UKRAINA: Anatolij Chromow spotkał się z Ambasadorem Japonii

Na Ukrainie nie ustają zabiegi o zapewnienie wszechstronnego wsparcia i pomocy w ratowaniu dziedzictwa archiwalnego. W dniu 10 maja 2024 r. przewodniczący Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Anatolij Chromow spotkał się z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Japonii na Ukrainie Kuninorim Matsudą. Podczas spotkania Ambasador Japonii potwierdził gotowość dalszego wspierania i udzielania pomocy ukraińskim archiwom ze strony partnerów japońskich, w celu uchronienia dziedzictwa dokumentacyjnego Ukrainy przed ewentualnymi stratami podczas wojny.

Poprawiony (piątek, 17 maja 2024 06:17)

Więcej…

 

POLSKA: Warszawa, Konferencja „Archiwa Kościołów i Związków Wyznaniowych w Polsce od 1918 roku do dnia dzisiejszego”

W dniach 25-26 kwietnia 2024 r. odbyła się w Warszawie konferencja zorganizowana przez Archiwum Akt Nowych – jego Oddział VI archiwów społecznych. Tematem były „Archiwa Kościołów i Związków Wyznaniowych w Polsce od 1918 roku do dnia dzisiejszego”. Obrady miały miejsce w kamienicy na Rynku Starego Miasta – siedzibie Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Zgromadziły wielu zainteresowanych, w tym autorów 30 referatów

fot. Anna Laszuk

Wszystkie przewidziane w programie referaty zostały zaprezentowane w sześciu sesjach. Pierwszego dnia obrad przedstawiono: I. Źródła archiwalne do badań religioznawczych w zbiorach państwowych;II. Archiwa Diecezjalne iIII. Archiwa Zgromadzeń Zakonnych. Drugiego dnia można było poznać: IV. Archiwa Kościołów Starokatolickich i Kościołów Sui Iuris, V. Archiwa Kościołów Protestanckich i VI. Archiwa Niechrześcijańskich Związków Religijnych. Mimo dość jednolitych tytułów sesji oraz wygłoszonych wystąpień, prelegenci mówili, na szczęście, nie tylko o archiwach i dokumentacji istniejącej, zaginionej, zniszczonej, poszukiwanej… Przekazali też wiele informacji o funkcjonowaniu nie tylko kościołów i związków wyznaniowych, lecz także państwa i jego struktur, o zwyczajach, zasadach, o ludziach zasłużonych najczęściej pozytywnie. Przez dwa dni w sali im. Joachima Lelewela brzmiało echo różnorodności religijno-narodowej, a w kuluarach w czasie przerw odbywały się dyskusje o tym, co z tej różnorodności zostało, jak się tym zajmować i zadbać o to, co powstaje obecnie.

Poprawiony (niedziela, 12 maja 2024 19:42)

Więcej…

 

UKRAINA: Anatolij Chromow o digitalizacji, konserwacji i dostępności archiwów

W dniu 4 maja 2024 r. przewodniczący Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy, dr Anatolij Chromow, udzielił obszernego wywiadu, opublikowanego na portalu UKRAINER https://www.ukrainer.net/, w którym odpowiadał na pytania o znaczenie badań genealogicznych, zagrożenia archiwów w czasie wojny, zwrot zrabowanych przez Rosję dóbr kultury, rolę projektów międzynarodowych w digitalizacji dokumentów, otwartość ukraińskich archiwów, a także o potrzebne zmiany legislacyjne.

Poprawiony (czwartek, 09 maja 2024 19:38)

Więcej…

 

NIEMCY: Wielkie wyzwania małych archiwów – V Dzień Archiwów Westfalskich w Dülmen

W dniach 19 i 20 marca ponad 250 archiwistów zebrało się w Dülmen, gdzie po raz 75 odbył się Westfalski Dzień Archiwów. Tematem wiodącym tego spotkania było hasło „Znajdowanie rozwiązań! Metodyczne podejście do tworzenia tradycji archiwalnych – sprawdzone modele współpracy”. Głównym organizatorem wydarzenia było Urząd Archiwów Stowarzyszenia Regionalnego Westfalia-Lippe (Archivamt des Landschaftsverbandes Westfalen-LippeLWL), którewspólnie z archiwistami opracowało program tegorocznego Dnia Archiwów. Skupiono się przede wszystkim na modelach współpracy dla mniejszych archiwów np. archiwów miejskich, które coraz częściej stają przed zadaniami i wyzwaniami, którym mogą najlepiej stawić czoła i rozwiązać je wspólnie.
„Szczególnie cyfryzacja administracji wymaga wspólnej refleksji i działania” – podkreśla prof. dr hab. Marcus Stumpf, kierownik biura archiwum LWL. „Na przykład korespondencja burmistrza jest ważna dla lokalnej historii i dlatego zawsze powinna znajdować się w archiwum. Kiedyś było to łatwe, pod warunkiem, że korespondencja była starannie przechowywana w kluczowych teczkach. Ale teraz e-maile ze skrzynek odbiorczych wymagają innej archiwizacji.”

Poprawiony (niedziela, 05 maja 2024 14:04)

Więcej…

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology