Naukowy Portal Archiwalny

UKRAINA: „Wielkie kłamstwo […]” – prezentacja książki Andrija Kozyckiego

Wielki Głód na Ukrainie (ukr. Голодомор) w latach 1932-1933, niewyobrażalna klęska głodu spowodowana celowymi działaniami komunistycznych władz Związku Sowieckiego, pochłonął – według różnych szacunków - od 3 do ponad 10 milionów ofiar. Wielki Głód na Ukrainie społeczność międzynarodowa uznaje powszechnie za akt ludobójstwa, z wyjątkiem Rosji, która z taką kwalifikacją prawnąsięnie zgadza.

Poprawiony (sobota, 10 lutego 2024 15:48)

Więcej…

 

CZECHY: Memorandum o współpracy archiwistów i muzealników

Piecza o zabezpieczenie, przechowywanie oraz udostępnianie wszelkich zabiorów naukowo-kulturalnych jest przedmiotem troski wielu instytucji i organizacji, które na różnych polach starają się w tej kwestii współpracować. Ostatnio dwie czeskie organizacje społeczne zdecydowały się na podpisanie wspólnego memorandum, mającego uregulować ich wzajemne działania w tym zakresie.
Stowarzyszenie Czeskich Archiwistów (Česka archivní společnost – ČAS) oraz Stowarzyszenie Muzeów i Galerii Republiki Czeskiej (Asociace muzeí a galerií České republiky – AMG) podpisały memorandum o wzajemnej współpracy w obszarze opieki nad narodowym dziedzictwem kulturowym. Współpraca będzie polegać na wymianie doświadczeń i wiedzy, przekazywaniu informacji i wzajemnej komunikacji w ramach prac koncepcyjnych oraz opracowywania nowych standardów legislacyjnych lub innych dokumentów z nimi związanych z zakresu pracy muzealnej, archiwalnej, prawa autorskiego, digitalizacji dziedzictwa kulturowego i edukacji. Obie strony zamierzają wzajemnie promować i popularyzować swoje działania dotyczące tematów będących przedmiotem wspólnych zainteresowań. AMG i ČAS zgodziły się także na współpracę przy przygotowaniu i realizacji różnych projektów, np. w zakresie szkoleń tematycznych, seminariów i konferencji branżowych czy innych działań edukacyjnych.
Ze strony AMG dokument podpisała jego przewodnicząca mgr Irena Chovančíková, zaś ze strony ČAS jego przewodniczący mgr Karel Halla. Oboje złożyli swoje podpisy w Pradze dnia 18 stycznia 2024 r.
Tego typu działania mogą być inspiracją, a nawet wzorem do podejmowania kolejnych podobnych inicjatyw także w naszym kraju, pod warunkiem, że będzie się je realizować, a nie pozostaną jedynie pustym zapisem.

Poprawiony (wtorek, 06 lutego 2024 21:16)

Więcej…

 

CZECHY: Siedem nowych archiwaliów na liście zabytków kultury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

W styczniu 2024 r. dyrektor Departamentu Administracji Archiwalnej i Służby Kancelaryjnej MSW podjął decyzję o ogłoszeniu siedmiu nowych archiwalnych zabytków kultury. Wykaz Archiwalnych Zabytków Kultury jest jednym z najważniejszych narzędzi ochrony i promocji Narodowego Dziedzictwa Archiwalnego. Służy jako narzędzie dla zwiększenia ochrony, a jednocześnie promocji archiwów o niezwykłej wadze. Archiwalia wytypowane do umieszczenia na tej liście charakteryzują się wyjątkowością i niepowtarzalnością oraz dotyczą zazwyczaj znaczących wydarzeń lub punktów zwrotnych w historii regionalnej, narodowej lub powszechnej.
Archiwalia te, ze względu na swoją unikatowość, stanowią niezwykłą wartości dla dziedzictwa archiwalnego Republiki Czeskiej. Decyzję o ich wpisaniu na listę narodowych zabytków kultury podejmuje rząd w formie rozporządzenia. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prowadzi zaś ich specjalną ewidencję. Archiwa, w których znajdują się te materiały również posiadają ich specjalne rejestry. Za archiwalne zabytki kultury uważa się archiwalia zgromadzone w jednym archiwum lub instytucji kulturalno-naukowej (muzea, galerie, zabytki, Instytut PAN i uczelnie) lub u jednego właściciela.
Oto wykaz i krótka charakterystyka dokumentów i zbiorów, wraz z ich numerami, jakie znalazły się na liście zabytków kultury.

Poprawiony (czwartek, 01 lutego 2024 19:43)

Więcej…

 

Komunikat o obronie rozprawy doktorskiej Ivo Łaborewicza

W dniu 10 stycznia 2024 r. w siedzibie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Ivo Łaborewicza, długoletniego kierownika Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddziału w Jeleniej Górze. Pod kierunkiem prof. UWr dr. hab. Tomasza Przerwy przygotował pracę pt. Archiwum Miejskie w Jeleniej Górze (1928-1951) i jego kierownicy. Autor oparł ją na licznych materiałach archiwalnych zgromadzonych m.in. w Jeleniej Górze, Warszawie czy we Wrocławiu. Praca jest pierwszą monografią samodzielnego archiwum miejskiego działającego w Polsce po 1945 r.
Recenzje rozprawy w przewodzie doktorskim zostały przygotowane przez prof. dr hab.  Waldemara Chorążyczewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i dr hab. prof. AJP Dariusza Rymara dyrektora Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim/Akademii Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Obie bardzo wysoko oceniały rozprawę. Zawarto w nich jednoznaczne konkluzje dotyczące dalszego procedowania przewodu.

   

fot. Adam Baniecki i Piotr Józefiak

Poprawiony (poniedziałek, 15 stycznia 2024 20:54)

Więcej…

 

FRANCJA: Interaktywne gromadzenie regionalnych i nie tylko... informacji historycznych

Archiwum Miejskie i Metropolitalne w Grenobl  (Les Archives municipales et métropolitaines de Grenoble - AMMG) zwróciło się do mieszkańców regionu o fotografie wykonane w czasie wielkiej powodzi w Grenobl i okolicach spowodowanych przez rzeką Isère 15 listopada 2023 r. Była to największa powódź od 1859 r. spowodowana ulewnymi deszczami i gwałtownym topnieniem pokrywy śnieżnej w górach. Izera ma źródła w masywie alpejskim Alpi di Lanzo e dell’Alta Moriana na wysokości 3482 m n. p. m . Jest rzeką nieżeglowną o bystrym nurcie. Rzeka po przepłynięciu ponad 287 km wpływa do Rodanu.

Poprawiony (niedziela, 11 lutego 2024 17:55)

Więcej…

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology