Naukowy Portal Archiwalny

CZECHY: Stan archiwów państwowych na dzień 9 czerwca

Z okazji minionego na początku czerwca Międzynarodowego Tygodnia Archiwów czeskie archiwa państwowe przygotowały jak zwykle wiele różnorodnych i interesujących wydarzeń, z którymi można zapoznać się na stronach internetowych poszczególnych archiwów, ale niejako przy okazji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, któremu tu podlegają wszystkie archiwa historyczne, przygotowało kilka informacji o aktualnym stanie tych instytucji.
Kierowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych sieć archiwów historycznych obejmuje osiem archiwów państwowych na czele z Archiwum Narodowym, którym podlega sieć 58 oddziałów powiatowych. Archiwa te posiadają 130 budynków i obejmują około 3/4 całego narodowego dziedzictwa archiwalnego Republiki Czeskiej. Oprócz dwóch archiwów o zasięgu ogólnokrajowym i siedmiu archiwów państwowych, o których była mowa przed chwilą, cała czeska sieć archiwalna składa się z archiwów ponadto z jednostek samorządu terytorialnego, archiwów specjalistycznych (urzędów centralnych, uczelni wyższych, instytucji narodowych itp.), archiwów prywatnych i tzw. archiwów bezpieczeństwa. Największym archiwum gromadzącym klasyczne materiały jest Archiwum Narodowe (133800 metrów bieżących), największym archiwum cyfrowym jest Archiwum Czeskiej Telewizji z (2500 terabajtów archiwów).

Poprawiony (sobota, 24 czerwca 2023 12:42)

Więcej…

 

MRA: Oświadczenie o zagrożeniu zniszczeniem archiwów w Sudanie

Międzynarodowa Rada Archiwów opublikowała oświadczenie o zaniepokojeniu w związku z zagrożeniem i niszczeniem archiwów w Sudanie. W wyniku konfliktu pomiędzy szefem państwa i dowódcą wojsk rządowych Sudanu (około 200 - 250 tys. żołnierzy) gen. Abdel Fattah Abdurahman al-Burhan ,em a jego zastępcą , dowódcą Sił Szybkiego Reagowania (około 100 tyś żołnierzy) gen. Mohammedem Hamdan „Hemetti” Dagalo w stolicy Sudanu Chartumie w kwietniu br. wybuchły zacięte walki. Obaj generałowie nie porozumieli się w kwestii zwierzchnictwa nad armią i przekazania władzy nad państwem cywilnemu rządowi.  W wyniku walk doszło do pożaru w Instytucie Badań Przemysłowych (l'Institut de Recherche Industrielle)  sąsiadującym bezpośrednio z  Narodowym Biurem Archiwów (Bureau National des Archives), Muzeum Narodowym i Biblioteką Narodową Sudanu. Instytucje te są głównymi przechowawcami źródeł historycznych do dziejów państwa.

Poprawiony (sobota, 24 czerwca 2023 12:45)

Więcej…

 

POLSKA: Siedlce, Konferencja „Zbiory, spuścizny, kolekcje w archiwach i poza archiwami”

        W dniach 25-26 maja 2023 odbyły się IV Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze, których temat brzmiał „Zbiory, spuścizny, kolekcje w archiwach i poza archiwami”. Zgromadziły one licznych słuchaczy i ponad pięćdziesięciu prelegentów. Ich wystąpienia pogrupowano w 3 sekcjach: Czas zbiorów (archiwalnych), Wokół spuścizn archiwalnych oraz Zbiory archiwalne jako źródła historyczne, a obrady odbywały się w 12 panelach. W przedstawionych referatach przeważał aspekt archiwoznawczy, z silnymi akcentami źródłoznawczymi i historycznymi.
Początkowe wystąpienia dotyczyły kwestii ogólnych: terminologii już utrwalonej i nowego spojrzenia na części zasobu archiwalnego (Dariusz Magier), różnorodnych metod postępowania ze spuściznami w archiwach państwowych (Anna Laszuk) i miejsc przechowywania spuścizn,głównie archiwów państwowych, ale nie tylko (Zbigniew Król). Na zakończenie Marcin Krasuski opowiedział o dziejach parku „Aleksandria” w Siedlcach, ilustrując je dokumentami z zasobu AP w Siedlcach oraz kopiami pozyskanymi od innych instytucji. Zapowiedział też, że otwarcie parku po długotrwałym remoncie odbędzie się 24 czerwca 2023 r., więc można już planować wycieczkę.
        Program konferencji był bardzo urozmaicony. Przedstawione zostały spuścizny i zbiory zebrane w konkretnych instytucjach: Archiwum Akt Nowych w Warszawie (Adam Grzegorz Dabrowski); Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie (Paweł Orłowski);AP w Kielcach Oddział w Sandomierzu, pozyskiwane aktywnie zwłaszcza w latach 70. I 80. XX w. (Piotr Sławiński); AP w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim (Joanna Kowalik-Bylicka);AP w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim- zbiory przekazane przez Jana Czarneckiego (1928-20011), Włodzimierza Koperkiewicza i Jana Zaborowskiego, dotyczące okresu wojny i powojennego (Andrzej Wróbel); Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii (Agnieszka Wojciechowska); spuścizny kustoszów w dawnym Archiwum Prowincji Ruskiej Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów na podstawie zachowanego inwentarza (Joanna Małocha);Miejskiej i Powiatowej BibliotekiPublicznej w Kolbuszowej – m.in. kolekcja lalek i kopie cyfrowe akta metrykalnych z Kolbuszowej oraz archiwalia prywatne (Paweł Michno) oraz niedawno przejęte przez AP w Warszawie dary osób prywatnych, przekazywane czasem anonimowo (Anna Wajs).

Poprawiony (środa, 21 czerwca 2023 19:42)

Więcej…

 

UKRAINA: Szwecja przekazała ukraińskim archiwom uwierzytelniony odpis Konstytucji Filipa Orlika

Dyrektor Generalna Archiwów Narodowych Szwecji Karin Åström Iko przekazała szefowi ukraińskich Archiwów Państwowych Anatolijowi Chromowowi poświadczoną kopię łacińskiej wersji językowej Konstytucji Filipa Orlika (Orłyka; ukr. Пилипа Орлика), której łaciński oryginał jest przechowywany w Archiwum Narodowym Szwecji w Sztokholmie w kolekcji „Cosacica” (natomiast oryginał ukraińskiego tekstu Konstytucji znajduje się w posiadaniu archiwów państwowych Rosji). Uznawana za pierwszą ukraińską konstytucję, została napisana przez hetmana ukraińskiego Filipa Orlika, starszyznę kozacką i kozaków armii zaporoskiej 5 kwietnia 1710 r. w mieście Bender (Tighina) w Księstwie Mołdawskim.

Poprawiony (wtorek, 13 czerwca 2023 19:21)

Więcej…

 

WŁOCHY: Florencja – Traktat Rzymski w Archiwum Historycznym Unii Europejskiej

5 czerwca 2023 r. Minister Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Włoch przekazał do Archiwum Historycznego Unii Europejskiej uwierzytelnioną kopię dokumentów założycielskich Unii Europejskiej – Traktatu Rzymskiego podpisanego 27 marca 1957 r. Nabytek Archiwum składa się z traktatów ustanawiających Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) i Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Konwencji o niektórych wspólnych instytucjach Wspólnot Europejskich oraz aktu końcowego Konferencji Międzyrządowej w sprawie wspólnego rynku i Euratomu.

Poprawiony (niedziela, 11 czerwca 2023 19:27)

Więcej…

 


Międzynarodowy Tydzień
Archiwów
5 - 9 czerwca 2023

ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology