Naukowy Portal Archiwalny

SZWAJCARIA: MEMORIAV- trosce o audiowizualne dziedzictwo

Stowarzyszenie Memoriav zostało założone, po tym, jak rząd federalny i inne zainteresowane podmioty pod koniec  lat 80-tych XX wieku dostrzegły koniczność zachowania audiowizualnego dziedzictwa Szwajcarii. Narodziła się wówczas idea powołania instytucji, która umożliwiałaby, wspierałaby i koordynowała ochronę i udostępnianie audiowizualnych dóbr kultury Szwajcarii. W 1995 roku Schweizerische Nationalbibliothek, Schweizerisches Bundesarchiv, Cinémathèque Suisse w Lozannie, Schweizer Nationalphonothek, Bundesamt für Kommunikation powołały dożycia stowarzyszenie MEMORIAV. W 1998 roku dodano kolejnego członka-założyciela w celu koordynowania sektora fotograficznego: Szwajcarski Instytut Ochrony Fotografii z Neuchâtel.

Poprawiony (poniedziałek, 22 kwietnia 2024 19:27)

Więcej…

 

CZECHY: Konferencja Archiwum w Pradze na temat ochrony zabytków

„Obywatelskim obowiązkiem każdego jest pomaganie w konserwacji zabytków”, ten cytat jest jednocześnie hasłem międzynarodowej konferencji, planowanej na początek października 2024 r. w czeskiej Pradze. Dotyczyć ona będzie opieki nad dziedzictwem w miastach w XIX i XX wieku oraz ich tradycjami. Będzie to już 43. Międzynarodowa Konferencja Archiwów Miasta Stołecznego Pragi.
Archiwum Miasta Stołecznego Praga organizuje co roku – w drugim tygodniu października – międzynarodowe konferencje naukowe poświęcone zagadnieniom historii miast. Od 1998 roku ich stałym współorganizatorem jest Instytut Studiów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze. Tematy poszczególnych konferencji zawsze uwzględniają ogląd interdyscyplinarny. Konferencje organizowane są z uwzględnieniem treści merytorycznych we współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi (uczelniane i pracownie akademickie, archiwa, muzea oraz biblioteki). Spotkania te prowadzone są zazwyczaj w kilku językach (czeskim, niemieckim, polskim itd.), dla których zapewnia się tłumaczenie symultaniczne. Oprócz utytułowanych badaczy organizatorzy bardzo chętnie przyjmują także referaty studentów studiów magisterskich i podyplomowych.

Poprawiony (niedziela, 21 kwietnia 2024 18:45)

Więcej…

 

UKRAINA: rola dyplomacji w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego

W dniu 15 kwietnia 2024 r.w Kijowie szef Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Anatolij Chromow, wraz z Hanną Hopko - szefową zarządu organizacji pozarządowej „ANTS” (Мережа захисту національних інтересів „АНТС” - Sieć Ochrony Interesów Narodowych„ANTS”), oraz Bohdanem Kosteckim - współzałożycielem firmy handlowo-analitycznej „Barva Invest”, czynnie uczestniczyli w ważnym spotkaniu z korpusem dyplomatycznym, na którym zaprezentowano badania dotyczące wpływu wojny rosyjsko-ukraińskiej na światowe bezpieczeństwo żywnościowe, którego naruszenie może zagrozić głodem milionom ludzi na całym świecie. Spotkanie zorganizowano w oparciu i przy bezpośrednim zaangażowaniu Centralnego Archiwum Państwowego Stowarzyszeń Społecznych i Ukrainików (Центрального державного архіву громадських об’єднань та україніки).Celem wydarzenia było zjednoczenie wysiłków archiwistów, korpusu dyplomatycznego i społeczeństwa na rzecz zapewnienia stabilności na świecie i przezwyciężenia zagrożeń, które pojawiły się w sektorze rolno-spożywczym od początku pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Po raz kolejny zwracano uwagę partnerów zagranicznych na potrzebę jeszcze aktywniejszego wsparcia Ukrainy.

Poprawiony (piątek, 19 kwietnia 2024 19:06)

Więcej…

 

MRA: Międzynarodowy Tydzień Archiwów 2024

Promocja archiwów i archiwistów na poziomie międzynarodowym i ogólnoświatowym jest głównym celem przyświecającym organizacji Międzynarodowego Tygodnia Archiwów. Osią jest kolejny jubileusz ustanowienia 9 czerwca 1948 r. w Paryżu Międzynarodowej Rady Archiwów. Międzynarodowy Kongres Archiwów w Wiedniu w 2004 r. głosami 2000 uczestników przyjął rezolucję aby zwrócić się do Organizacji Narodów Zjednoczonych o ustanowienie daty powstania organizacji za dzień specjalny, podkreślający specjalną wagę archiwów.

Poprawiony (czwartek, 18 kwietnia 2024 20:16)

Więcej…

 

CZECHY: Promocja książki o dziejach archiwów czeskich między wojnami

Dnia 6 marca 2024 r. w czeskim Archiwum Narodowym w Pradze odbyła się prezentacja monografii dr. hab. Tomáša Veličky pt. Archivnictví v meziválečném Československu (1918–1939). Středoevropské kontexty – politika – profesionalizace [Archiwistyka w międzywojennej Czechosłowacji (1918–1939). Konteksty środkowoeuropejskie – polityka – profesjonalizacja]. Książka została wydana pod koniec 2023 roku przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Jana Ewangelisty Purkyně w Usti nad Łabą oraz wydawnictwo „Casablanca”.

Poprawiony (czwartek, 28 marca 2024 15:25)

Więcej…

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology