Naukowy Portal Archiwalny

UKRAINA: Archiwa dokumentują rosyjską inwazję

O nowo utworzonym zbiorze pod nazwą „Kolekcja dokumentów dotyczących przebiegu wydarzeń w obwodzie połtawskim podczas masowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę”, w audycji radiowej w dniu 5 grudnia 2023 r. mówiła Tetiana Woskobijnyk, główny archiwista Wydziału Informacji i Udostępniania Dokumentów Archiwum Państwowego Obwodu Połtawskiego w Połtawie (wschodnia Ukraina). Z okazji Dnia Sił Zbrojnych Ukrainy, na antenie Ukraińskiego Radia „Połtawa” rozmawiano o nowo utworzonym zbiorze archiwaliów, który obejmuje okres od 2014 roku do chwili obecnej: wspomnienia żołnierzy ukraińskich, osób wewnętrznie przesiedlonych, które przybyły do regionu połtawskiego uciekając przed działaniami wojennymi, członków rodzin żołnierzy i wolontariuszy, i inne dokumenty. Tetiana Woskobijnyk zauważyła, że archiwa państwowe nie stoją na uboczu procesów społecznych i politycznych zachodzących w państwie.

Poprawiony (czwartek, 14 grudnia 2023 17:07)

Więcej…

 

AUSTRIA: Swarovski Corporate Archiv - archiwum z blaskiem

Wattens to kilkutysięczna miejscowość w austriackim Tyrolu od ponad 120 lat jest siedzibą D. Swarovski KG jednej z najbardziej rozpoznawalnych na świecie firm produkującej ekskluzywne wyroby jubilerskie z kryształu ołowiowego, wyroby optyczne i szlifierskie. Jej założycielem był Daniel Swarovski, który dorastał w małej wiosce położonej w północnych Czechach w Górach Izerskich, w centrum regionu słynącego z produkcji szkła i sztucznej biżuterii. Był czeladnikiem u swego ojca, a także u innych miejscowych rzemieślników, gdzie nauczył się szlifowania szkła. W 1892 roku opatentował maszynę, która po raz pierwszy umożliwiła perfekcyjną obróbkę kryształu. W 1895 roku wraz z rodziną, przeniósł się do Wattens w austriackim Tyrolu, aby ochronić swój wynalazek przed konkurencją. Jego syn Wilhelm doskonalił produkty firmy dążąc do doskonałości  i ostatecznie uzyskał szkło pozbawione pęcherzyków powietrza i smug. Kolejne pokolenia rodziny Swarovskich rozwijały firmę i utwierdzały jej światową renomę. Rozpoznawalne jest również logo firmy, które ewoluowało od alpejskiej szarotki po łabędzia.

Poprawiony (poniedziałek, 11 grudnia 2023 18:52)

Więcej…

 

UKRAINA: Międzynarodowa pomoc w digitalizacji dziedzictwa audiowizualnego

Rok 2023 dla Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy to rok ważnych osiągnięć i owocnej współpracy z partnerami międzynarodowymi. Wspólnym wysiłkiem zapewnia się zachowanie i konserwację cennych dokumentów archiwalnych, odzwierciedlających historię tego kraju. Jednym z przykładów współpracy jest zakup, przez Centralne Archiwum Audiowizualne i Elektroniczne, najnowszego skanera dokumentów filmowych Cintel G3 HDR+, który był możliwy przy wsparciu finansowym Międzynarodowego Funduszu Ratowania Dziedzictwa Kulturowego w Strefach Konfliktów Zbrojnych ALIPH. Skaner do filmów, zainstalowany i skonfigurowany w listopadzie 2023 roku, na zamówienia użytkowników zeskanował już 25 filmów na taśmie 16 mm (łącznie 1250 minut) i 3 filmy na taśmie 35 mm (30 minut). Dodatkowo, w ramach planowanej digitalizacji, zeskanowano 2 filmy 16 mm (110 minut) i 8 filmów 35 mm (80 minut). Ukraińscy archiwiści wyrażają szczerą wdzięczność Międzynarodowej Fundacji ALIPH oraz innym międzynarodowym partnerom i darczyńcom za zaufanie i ogromny wkład w rozwój archiwistyki na Ukrainie, szczególnie w warunkach wojennych.


Poprawiony (piątek, 08 grudnia 2023 21:17)

Więcej…

 

SZWAJCARIA: Archiwa gospodarcze w Szwajcarii

Archiwa gospodarcze – temat praktycznie zupełnie pomijany i traktowany w polskiej archiwistyce marginalnie, w Szwajcarii znajduje swoje poczesne miejsce i jest przedmiotem zainteresowania środowiska archiwalnego. Temat jest szczególnie trudny ze względu na fakt, iż dotyczy sektora w zdecydowanej większości prywatnego, który ustawodawstwo archiwalne obejmuje  w sposób bardzo ograniczony, nawet w przypadku udziału właścicielskiego Skarbu Państwa (w warunkach polskich). Z drugiej strony występuje niewielkie zainteresowanie ze strony samych podmiotów gospodarczych kwestiami związanymi ze sposobami wartościowania dokumentacji, zabezpieczania i archiwizacji, nie mówiąc o trwałym przechowaniu jej części dla przyszłych pokoleń. O dziwo, nie jest to tylko problem występujący w naszym kraju, dostrzegają go również członkowie Szwajcarskiego Stowarzyszenia Archiwistów i Archiwistek (Verband Schweizerischer Archivare und Archivarinnen -VSA) i próbują wyjść temu zagadnieniu naprzeciw.

Poprawiony (wtorek, 05 grudnia 2023 20:10)

Więcej…

 

POGRANICZA: Archiwa na najwyższym poziomie- ARGE ALP

Archive in der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer, w skrócie ARGE ALP, to wspólna grupa robocza międzypaństwowa, obejmująca swym zasięgiem regiony krajów alpejskich. Zawiązana została w celu wspólnego rozwiązywania problemów – od gospodarczych po kulturowe- tej zróżnicowanej państwowo, ale dość jednolitej strefy geograficznej, można powiedzieć, że jedynej w swoim rodzaju w Europie. Związek powstał 12 października 1972 roku w Mösern w Tyrolu. W jego skład wchodzą: z Niemiec- Wolne Państwo Bawaria, kraj związkowy Baden-Württemberg; ze Szwajcarii – kantony Graubünden, St. Gallen i Tessin; z Austrtrii- landy Vorarlberg, Tyrol i Salzburg; z Włoch – region Lombardia, autonomiczna prowincja Bozen-Südtirol, i Trient. W spectrum wspólnych zainteresowań znalazły się również sprawy ochrony dziedzictwa kulturowego i archiwów, w tym w szczególności stworzenia systemu informacji o zasobach archiwalnych obejmujących obszar alpejski. W 1976 roku powstała wspólna komisja ekspercka, złożona z dyrektorów archiwów państwowych i landowych na tym terenie, do wzajemnego, lepszego poznawania i popularyzacji historii krajów członkowskich, w oparciu o źródła archiwalne. W ostatnich latach współpraca ta polegała na wymianie pomocy archiwalnych, przekazywaniu sobie interesujących daną stronę mikrofilmów oraz wymianie archiwistów prowadzących badania naukowe. W 1995 roku, pod patronatem Generalnej Dyrekcji Archiwów Państwowych Bawarii (GSAB), w wyniku współpracy wydano obszerny przewodnik po zasobach archiwów skupionych w ARGE ALP – „Die Staats- und Landesarchive in der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer (Arge Alp). Archivführer und Inventar der grenzüberschreitenden Überlieferung, im Auftrag der Archivdirektorenkonferenz der Arge Alp herausgegeben von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns”, München 1995.

Poprawiony (sobota, 02 grudnia 2023 05:45)

Więcej…

 


Alma Mater Europaea

Archive Symposium

Saturday, 09.03.2024, from 9 a.m. to 3 p.m.

Sustainability and dignity in the
context of digitalisation
and artificial intelligence inarchival science

więcej


ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology