Naukowy Portal Archiwalny

Żegnamy dr. Romana Stelmacha (1950 - 2022)

Roman Stelmach (1950 - 2022)
dr Roman Stelmach (1950 - 2022)
fot. AP Wrocław

21 marca 2022 r. zmarł nasz kolega, wybitny archiwista, źródłoznawca i mediewista dr Roman Stelmach. Całe zawodowe życie związany był z Archiwum Państwowym we Wrocławiu, zajmując się dziejami średniowiecza postrzeganymi poprzez źródła historyczne, którymi się opiekował jako archiwista i w oparciu o które prowadził badania naukowe jako historyk. Dyplomatyka i sfragistyka śląska, czeska, polska i niemiecka były jego żywiołem. Szczególnym jego zainteresowaniem cieszyły się zasoby archiwalne dotyczące klasztorów na Śląsku i Górnych Łużycach, śląskie kancelarie książęce oraz źródła do dziejów miast.
Publikował na łamach tak ważnych periodyków jak: Archeion, Sobótka, Teki archiwalne, Acta Universitatis Wratislaviensis.
Publikował sporo. Jedną z jego ważniejszych prac był Katalog średniowiecznych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Racibórz 2014, s. 928.


Poprawiony (środa, 23 marca 2022 21:25)

Więcej…

 

Żegnamy prof. Darię Nałęcz (1951-2022)

prof. Darię Nałęcz (1951-2022)

prof. Daria Nałęcz (1951 - 2022)

Zapaliła zielone światło dla ArchNetu. Przed prawie 20 laty bez wahania zgodziła się poprzeć inicjatywę archiwalnego środowiska wrocławskiego utworzenia Naukowego Portalu Archiwalnego. Było to jedno z wielu okien na świat, jakie otworzyła archiwom i archiwistom polskim. Jej wiedza, erudycja, energia, niespokojny twórczy duch były tym, co budowało nową jakość w funkcjonowaniu archiwów państwowych. Jako Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych kierowała nimi na przełomie stuleci, w latach 1996-2006. Wprowadziła je w nowe tysiąclecie, chętnie i umiejętnie korzystając z nowych możliwości politycznych, technologicznych i innych.

Daria Monika Lipińska-Nałęcz była absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, pracownikiem naukowym. Najdłużej związana była zawodowo z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, gdzie przygotowywała rozprawy historyczne. Latem 1996 r., po nagłej śmierci prof. Jerzego Skowronka, została powołana na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Warsztat badacza zamieniła na gabinet urzędnika, w którym powstawały już nie obrazy przeszłości, ale pomysły i wizje na przyszłość. Sprawnie kierowała nie tylko urzędem, ale i siecią archiwów państwowych. Doceniała znaczenie informatyzacji – w wymiarze sprzętowym i systemowym. Pod jej okiem powstawały kolejne witryny internetowe w domenie archiwa.gov.pl i ap.gov.pl; tworzone były kolejne bazy danych, stopniowo łączone w system informacji archiwalnej online; zaczął działać w postaci wyłącznie elektronicznej rejestr dokumentacji osobowej i płacowej.

Poprawiony (środa, 23 marca 2022 21:18)

Więcej…

 

MRA: Międzynarodowa Rada Archiwów zawiesiła relacje z archiwami Rosji i Białorusi

W dniu 10 marca 2022 r. Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Archiwów przyjął Rezolucję Wsparcia dla Ukrainy polegającą na zawieszeniu relacji z trzema rosyjskimi i jedną białoruską agencjami archiwalnymi. Zawieszono relacje z:
1. Rosyjską Federalną Agencją Archiwów (Федеральное архивное агентство России);
2 . Komitetem Archiwów Rządu Republiki Udmurcji (Комитет архивов при Правительстве Удмуртской Республики);
3. Rządowym Komitetem Archiwów Republiki Tatarstanu (Государственный комитет архивов Республики Татарстан)
4. Departamentem Zarządzania Archiwami i Dokumentacją Republiki Białoruś (Департамент архивов и делопроизводства Министерства юстиции Республики Беларусь).

Poprawiony (niedziela, 20 marca 2022 17:01)

Więcej…

 

UKRAINA: Państwowa Służba Archiwalna działa

Anatolij Chromow, szef archiwów państwowych Ukrainy:
„W czasie wojny nadal działaPaństwowa Służba Archiwalna Ukrainy. Nasze główne wysiłki skupiają się teraz na:
- stałym monitoringu stanu branży i dokumentowaniu wydarzeń wojennych;
- punktowym wzajemnym wsparciu kolegów (organizacji warunków pracy zdalnej, pobytu czasowego dla tych, którzy wyjechali itp.);
- przeniesienie poszczególnych kolekcji (tam, gdzie to możliwe i bezpieczne);
- współpracy międzynarodowej i wsparciu partnerów w celu całkowitej izolacji kraju agresora;
- opracowaniu mechanizmów i podpisaniu umów na wykonanie kopii cyfrowych zasobu archiwalnego i aparatu ewidencyjnego;
- dalszej realizacji projektów internetowych przez służbę archiwalną i archiwa państwowe;
- zaleceniach metodycznych, konsultacjach w zakresie ewidencji i archiwizacji w stanie wojennym;
- szerokiej komunikacji z mediami i kolegami z całego świata, w celu zorganizowania w przyszłości mechanizmów międzynarodowego wsparcia finansowego i technicznego dla naprawy i odbudowy infrastruktury archiwalnej.
Razem do zwycięstwa! Chwała Ukrainie!”

https://www.facebook.com/archives.ua

tłum. i oprac.

Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica

Poprawiony (niedziela, 20 marca 2022 16:06)

 

SŁOWENIA: Nowy budynek dla głównego archiwum historycznego

Archiwum Republiki Słowenii i Muzeum Niepodległości Słowenii, dnia 1 marca 2022 r. w Ministerstwie Kultury, podpisały trójstronną umowę o odbudowie i rozbudowie północnego skrzydła budynku Archiwum przy Poljanska cesta 40 w Lublanie, stanowiącego niegdyś wojskowe koszary. Przybliża to tutejsze Archiwum do pozyskania nowej przestrzeni dla narastających zbiorów, ich właściwego przechowywania i ochrony.
Podpisanie umowy to ważny krok milowy dla Archiwów Republiki Słowenii w trwających od dziesięcioleci dążeniu do kompleksowego rozwiązania problemu niedoboru przestrzeni magazynowej. Przez lata główne archiwum historyczne było zmuszone do funkcjonowania w nieodpowiednich dla służby archiwalnej pomieszczeniach, w trzech różnych lokalizacjach. „Podpisując umowę, jesteśmy o krok bliżej do zapewnienia, archiwum działalności w jednym miejscu (…), gdzie znajdować się będą zarówno biura, jak i magazyny, czytelnie, a nawet pokoje gościnne dla odwiedzających” – oświadczono na specjalnej uroczystości.

Poprawiony (czwartek, 17 marca 2022 20:41)

Więcej…

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology