Naukowy Portal Archiwalny

SŁOWACJA: Konferencja nt. obrazu kobiet w materiałach archiwalnych

Stowarzyszenie Słowackich Archiwistów oraz Archiwum Miasta Bratysławy zapraszają na konferencję nt. „Kobiety w źródłach archiwalnych (Ženy v archívnych prameňoch), jaką przygotowują w ramach XXVII. Dni Archiwalnych w Republice Słowackiej, zaplanowanych w Bratysławie w dniach od 4 do 6 czerwca 2024 r. Organizatorzy konferencji, parafrazując swobodnie słowa znanej rzeczniczki feminizmu Simone de Beauvoir, stwierdzają: „możemy powiedzieć, że kobiety – a także ich dzieje – stały się tymi drugimi w historii ludzkości, mimo że stanowią jej połowę”. Wpływ na to miał be zwątpienia specyficzny status prawny i społeczny kobiet w przeszłości, ich ograniczone możliwość angażowania się w sferę polityczną, gospodarczą i kulturalną. To zaś miało ogromny wpływ na zakres i zawartość zachowanych źródeł, czy też użytecznych informacji. Jednak kobiety z różnych klas społecznych posiadały też róże pozycje wyjściowe. Inaczej toczyły się losy życiowe dam z arystokracji, odmienne były losy pań z klasy mieszczańskiej, a jeszcze inne kobiety ze wsi, czy też niewiast znajdujących się na marginesie społeczeństwa. Jak podkreślają organizatorzy, już tylko z tych względów przed badaczami otwiera się cała konstelacja różnorodnych losów życiowych i środowiskowych, w ramach których rozgrywały się historie kobiet.

Poprawiony (piątek, 23 lutego 2024 18:19)

Więcej…

 

Sympozjum: Trwałość i godność w kontekście cyfryzacji i sztucznej inteligencji w archiwistyce

W dniu 9 marca 2024 r. międzynarodowy uniwersytet Alma Mater Europaea organizuje sympozjum archiwalne, które odbędzie w trybie zdalnym na platformie Zoom w godzinach 9:00-15:00. Moderatorami będą: Peter Pavel Klasinc, Professor; Miroslav Novak, Professor; Zdenka SemličRajh, Professor; professors at the Archivistics - Archival Science - Alma Mater EuropaeaECM.Program sympozjum obejmuje :
- Toward environmentally sustainable digital preservation - Eric Keteelar, professor at the University of Amsterdam, The Netherlands
- ISO 9001 Quality Management in Archives - Dieter Schlenker, professor at study programmes of Archival Science at AMEU ECM, Italy
-Sustainability and dignity in archival science - Peter Pavel Klasinc, Archival Councillor, Director of the International Institute of Archival Sciences Trieste-Maribor, Head of study programs of Archival Science at AMEU ECM,Slovenia

Poprawiony (poniedziałek, 26 lutego 2024 19:57)

Więcej…

 

NIEMCY: Konfrontacja z trudną przeszłością w Regionie Rhein-Main

91 lat temu, 30 stycznia 1933 roku, kanclerzem został mianowany lider największej partii w Reichstagu Adolf Hitler. Republika Weimarska zakończyła się gwałtownie wraz przejęciem władzy przez narodowych socjalistów. Demokracja ustąpiła miejsca nieludzkiej dyktaturze. „Z całą powagą przewiduję, że ten przeklęty człowiek zepchnie naszą Rzeszę w otchłań i przywiedzie naród do nieprawdopodobnej nędzy. Przyszłe pokolenia będą pana przeklinać w grobie za to, co pan uczynił” – stwierdził były sojusznik Hitlera gen. Erich Ludendorff w liście do prezydenta Niemiec Paula von Hindenburga, po mianowaniu Hitlera na urząd kanclerza. W lipcu 1933 r. NSDAP stała się jedyną legalną partią w Rzeszy. Po śmierci prezydenta Hindenburga w sierpniu 1934 r. Hitler połączył stanowiska kanclerza i prezydenta Rzeszy w funkcje „wodza i kanclerza Rzeszy” – Fuehrera.

Poprawiony (środa, 21 lutego 2024 20:04)

Więcej…

 

UKRAINA: O roli archiwów w rosyjskiej propagandzie

Komentując wypowiedzi Władimira Putina z wywiadu, którego udzielił Tuckerowi Carlsonowi w dniu 9 lutego 2024 r., Szef Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Anatolij Chromow zauważył, że Federacja Rosyjska wykorzystuje własne archiwa państwowe do rozpowszechniania propagandy. Stwierdził, że od niemal dziesięciu lat rosyjskie archiwa państwowe podlegają bezpośrednio administracji Prezydenta Rosji. Dokumenty przechowywane są w sposób jak najbardziej poufny. Ponadto, według A. Chromowa, Rosja dąży do całkowitego wyparcia wszystkich międzynarodowych projektów i „zagranicznych agentów” oraz promuje monopolizację rynku digitalizacji archiwów.

Poprawiony (niedziela, 18 lutego 2024 18:04)

Więcej…

 

FRANCJA: Archiwa i burgundzkie wino

Archiwum Departamentalne w  Côte-d'Or w Burgundii zorganizowało otwarcie wirtualnej prezentacji archiwaliów związanych z uprawą winorośli i winiarstawa w Burgundii. Archiwum przechowuje źródła dotyczące produkcji wina w miejscowości Morey-Saint-Denis sięgające średniowiecza. W dniu 16 lutego 2024 r. nastąpiło otwarcie wystawy wirtualnej, w siedzibie archiwum, połączone z degustacją win.

Poprawiony (niedziela, 18 lutego 2024 17:51)

Więcej…

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology