Naukowy Portal Archiwalny

UKRAINA: Japonia pomaga Centralnemu Państwowemu Archiwum Historycznemu Ukrainy we Lwowie

Unikatowy papier japońskiej firmy Awagami, służący do renowacji starych dokumentów, zostanie bezpłatnie przekazany Ukrainie. Jak poinformował Serhij Korsunskij, ambasador Ukrainy w Japonii: „W japońskiej prowincji Tokushima produkowany jest wyjątkowy papier awagami, którego archiwa na całym świecie używają do restaurowania dokumentów historycznych.Po ten papier ustawia się ogromna kolejka. Na prośbę Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie, zaapelowaliśmy do władz prowincji i kierownictwa firmy o umożliwienie zakupu poza kolejnością 8500 arkuszy tego papieru. Wicegubernator prowincji Tokushima odwiedził dziś ambasadę i poinformował, że materiały te zostaną przekazane Ukrainie bezpłatnie.Jeszcze przed końcem roku pierwsza partia trafi do Polski, a następnie zostanie wysłana do Lwowa”.

Źródło:

Центральний державний історичний архів України, м.Львів отримає унікальний папір awagami

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica


Poprawiony (wtorek, 13 grudnia 2022 17:20)

 

NIEMCY: Liczy się nie tylko zysk finansowyi stal –ważna jest również pamięć. Projekt digitalizacji zdjęć fabrycznych Thyssen Hütte 1953-1965

thyssenkrupp Corporate Archives w Duisburgu przejmuje i przechowuje dokumenty o znaczeniu prawnym i historycznym z Grupy thyssenkrupp i byłej Grupy Thyssen wraz z jej spółkami zależnymi i holdingami, Hoesch Group i Stiftung zur Industriegeschichte Thyssen  jako powiernik wiedzy i pamięci o historii gospodarczej Nadrenii. Obejmuje ona działalność koncernu w całym Zagłębiu Ruhry, od firmy Hoesch w Dortmundzie po budowniczego pieców koksowniczych Dr. C. Otto w Bochum i Rheinstahl Group w Essen oraz August Thyssen Hütte i Niederrheinische Hütte w Duisburgu.

Archiwum firmowe trwale zabezpiecza dokumenty, mapy i plany, filmy i fotografie, nośniki cyfrowe, plakaty i medale od połowy XIX wieku do współczesności, aby można było wykorzystać je do badań historycznych oraz rozumienia teraźniejszości i przyszłości.

Poprawiony (poniedziałek, 12 grudnia 2022 17:28)

Więcej…

 

CHINY/TYBET. Archiwiści zaangażowani w walce z koronawirusem

Od początku wybuchu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w 2019 r. chińscy archiwiści państwowi zostali zaangażowani w walkę z tym zagrożeniem. Ponieważ w Chinach w dalszym ciągu obowiązuje zasada „zero COVID”, także obecnie każdy przypadek zakażenia jest przesłanką do podejmowania rygorystycznych działań prewencyjnych, angażujących nie tylko personel medyczny, ale niemal wszystkie instytucje państwowe. Tak dzieje się w całym państwie, czego przykładem są m.in. działania podejmowane w Tybetańskim Regionie Autonomicznym.

Poprawiony (poniedziałek, 12 grudnia 2022 17:05)

Więcej…

 

CZECHY, FRANCJA, NIEMCY, WŁOCHY: Wirtualna wystawa filmów o powojennej Europie

W sieci uruchomiono niezwykle interesujący portal archiwalno - historyczny, na którym pomieszczono archiwalne filmy dokumentujące odbudowę Europy po II wojnie światowej w latach 1944-1956. Jest to zwieńczenie projektu badawczego „ViCTOR-E: Visual Culture of Trauma, Obliteration and Reconstruction in Post-WW II Europe” (Kultura wizualna kultura traumy, zapomnienia i rekonstrukcji w powojennej Europie), finansowanego ze środków UE, a prowadzonego w latach 2019-2022. Koordynatorem projektu był Goethe-Universität we Frankfurcie nad Menem (Niemcy), któremu partnerowali Université Paris 1 – Sorbonne Panthéon (Francja), Università degli Studi di Udine (Włochy) oraz Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR (Instytut Historii Współczesnej Akademii Nauki Republiki Czeskiej).

Poprawiony (niedziela, 11 grudnia 2022 12:12)

Więcej…

 

CZECHY: Wystawa plakatów

Archiwum stołecznego miasta Pragi (Archiv hl. m. Prahy) udostępniło swoje zbiory na wystawę realizowaną w Muzeum Sztuki i Rzemiosła w Pradze (Uměleckoprůmyslové museum v Praze) pt. „Język plakatu 1890-1938”, jaka zostanie otwarta 8 grudnia 2022 r. w siedzibie muzeum przy ul. 17 Listopada 2, 110 00 Praga 1.
Wystawa prezentuje wybór plakatów z wyjątkowej, liczącej ponad 30. tysięcy eksponatów kolekcji Muzeum Sztuki i Rzemiosła w Pradze, która jest jedną z najstarszych i najważniejszych tego typu kolekcji w Europie. Zaprezentowano na niej 280 plakatów – w tym kilkanaście wypożyczonych przez Archiwum stołecznego miasta Pragi. Prezentację uzupełnia dwadzieścia innych eksponatów, głównie czasopism i książek poświęconych sztuce z przełomu XIX i XX wieku. W trzech blokach tematycznych: Sztuka, Reklama, Ideologia – prezentowane są dzieła światowych twórców, wśród których wymienić należy takie postaci, jak: Henri de Toulouse-Lautrec, Jules Chéret i Howard Chandler Christy, a także czeskich artystów lokalnych, jak: Vojtěch Preissig, František Zelenka i Vilém Rotter.

Poprawiony (sobota, 10 grudnia 2022 15:43)

Więcej…

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology