Naukowy Portal Archiwalny

NIEMCY: Pomocna dłoń Landesarchiv BadenWürttemberg dla badaczy i genealogów

Wśród wielu projektów realizowanych przez Landesarchiv BadenWürttemberg uwagę zwraca finalizacja dużego przedsięwzięcia zapoczątkowanego już 25 lat temu, a mianowicie stworzenie potężnej bazy danych dotyczącej emigracji ludności z terenu zachodnio -południowych Niemiec na przestrzeni czasu od połowy XVIII wieku do lat 30 wieku XX.

Landesarchiv Baden- Württemberg

Tagi:

Więcej…

 

BIAŁORUŚ: Archiwa w systemie nauk humanistycznych. Konferencja w Mińsku

20 maja 2009 r. w Mińsku odbędzie się konferencja naukowa pod tytułem „Przeszłość i teraźniejszość: archiwa w systemie nauk humanistycznych”, poświęcona 100-leciu Witebskiej Komisji Historyczno-Archiwalnej. Wiodącymi tematami konferencji będą: „Archiwa Wschodniej Europy w retrospektywie historyczno-społecznej” (m. in. archiwa państw wschodnioeuropejskich w średniowieczu i nowożytności, dokumentacyjne dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego jako obiekt badań historycznych, źródłoznawczych i archiwoznawczych; radzieckie doświadczenia z budownictwem archiwalnym: współczesne spojreznie), oraz „Rola archiwów we współczesnym społeczeństwie” (m. in. o archiwalnych zbiorach w bibliotekach i muzeach, archiwach organizacji, archiwach dokumentacji specjalnej, wpływie technologii informatycznych na teorię i praktykę archiwistyki, współpracy międzynarodowej – restytucji dokumentów, i innych).
Językami konferencji będą rosyjski i białoruski, zgłoszenia – do 1 kwietnia br.

Więcej w języku rosyjskim.

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Legnica

 

CZECHY: Słownik archiwalnej łaciny online

Na stronach internetowych Południowo-Czeskich archiwów w ostatnich dniach udostępniony został online archiwalny słownik łacińsko-czeski i czesko-łaciński. Na razie obejmuje on tylko pierwsze litery alfabetu – od A do I, ale będzie stale rozbudowywany.fot. ceskearchivy


Hasła w słowniku mogą zgłaszać także zarejestrowani użytkownicy. Hasło takie zostanie opracowane i udostępnione przez administratora. Ma to zagwarantować pojawianie się w pierwszej kolejności haseł (słów), na które istnieje największe „zapotrzebowanie”. W ten sposób czescy archiwiści, a także tamtejsi badacze dostali do ręki nową, szybką i bardzo potrzebną pomoc w swojej pracy.

Archiwalny słownik łacińsko- czeski, czesko łaciński

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Jelenia Góra

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology