Naukowy Portal Archiwalny

CZECHY: Warsztaty o konserwacji fotografii

Dnia 3 listopada 2016 r. w Pradze odbyły się już po raz trzeci warsztaty archiwistów, muzealników i konserwatorów fotografii, zorganizowane przez Katedrę Fotografii Wydziału Filmu i Telewizji Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze, Instytut im. Masaryka i Akademię Nauk Republiki Czeskiej, w ramach projektu: „Ocena i interpretacja zbiorów fotograficznych”, realizowanego przez Archiwum tej ostatniej z wymienionych instytucji. Spotkanie miało miejsce w pracowni naukowej tegoż Archiwum przy ulicy Gabčíkovej 2362/10, Praha 8.
Warsztaty przeznaczone były dla każdego, kto jest profesjonalnie zaangażowany w gromadzenie oraz opracowanie i zachowanie stanu fizycznego archiwalnych fotografii, interpretacji ich treści oraz klasyfikacji typów uszkodzeń występujących na zdjęciach. W ich ramach, po ogólnych prezentacjach, uczestnicy zostali podzieleni na grupy robocze, w ramach których mogli zapoznać się z przykładami typowych uszkodzeń i degradacji różnych materiałów fotograficznych.

Więcej…

 

V Seminarium Sfragistyczne, Kraków 18 listopada 2016 r.

Seminaria Sfragistyczne, organizowane od 2006r. na dobre wrosły już w pejzaż konferencji z kręgu nauk pomocniczych historii. W trakcie kolejnych edycji podejmowano na nich zróżnicowaną problematykę, mającą przybliżyć badaczy do zrozumienia fenomenu dawnych pieczęci. Ich pokłosiem jest, opublikowany w ubiegłym roku, obszerny tom (Dawne pieczęcie. Typologia – metody badań – interpretacje, pod red. Z. Piecha, Warszawa 2015, ss 608), zbierający materiały z trzech pierwszych spotkań.
W roku bieżącym kolejne, piąte już, Seminarium odbędzie się 18 listopada w gmachu Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podobnie jak poprzednie, IV Seminarium, tak i ono poświęcone zostało problematyce pieczęci kościelnych – czy może szerzej instytucji wyznaniowych. Bowiem oprócz referatów dotyczących sfragistyki kręgu Kościoła katolickiego, w programie znalazły się wystąpienia dotyczące pieczęci mariawickich czy żydowskich.
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z programem i udziału w obradach.

Pełen program

dr hab. Marcin Hlebionek

UMK

Poprawiony (poniedziałek, 14 listopada 2016 20:16)

 

SŁOWACJA: Wystawa „Od Vyšehradu po Vyšehrad”

W słowackim Popradzie w dniach od 14 października 2016 r. prezentowana była wystawa pt. „Od Vyšehradu po Vyšehrad” („Od Wyszehradu do Wyszehradu”), na którą zapraszały Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Słowacji, Archiwum Państwowe w Prešovie, Miasto Poprad oraz gospodarz, czyli Archiwum Państwowe w Popradzie, udzielające miejsca w sali konferencyjnej w swojej siedzibie. Wystawę otworzono z okazji słowackiego przewodnictwa w Unii Europejskiej.
Wystawa jest rezultatem międzynarodowego projektu, zainicjowanego przez Polskie Towarzystwo Archiwalne przy Polskiej Akademii Nauk, w ramach którego zebrano w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech unikatowe dokumenty archiwalne. Ukazano je na 20 planszach, przywiezionych do Popradu prosto z polskiego Sejmu, gdzie były prezentowane po raz pierwszy. Jak oświadczyli słowaccy organizatorzy, wystawą tą polscy archiwiści chcieli pokazać swoim posłom, iż gromadzone przez nich dokumenty są bardzo ważne, i że archiwa strzegą je dla kolejnych generacji. Słowacja zaprezentowała dokumenty z siedmiu swoich archiwów.

Poprawiony (niedziela, 06 listopada 2016 21:31)

Więcej…

 

Czechy – Mlada Boleslav. Wystawa o wydobywaniu uranu w Czechosłowacji

Powiatowe Archiwum Państwowe w Mladej Boleslav prezentuje w swojej siedzibie wystawę pt. „Nad krainą łez i promieniowania” (Nad krajinou slz a radiace), która jest dostępna w dniach od 2 października do 16 grudnia 2016 r. w tutejszej sali wystawowej.
Wystawa została przygotowana przed rokiem przez Policję Czeskiej Republiki - Urząd Dokumentacji i Badania Zbrodni Komunistycznych, która nadała jej wiele wyjaśniający podtytuł: „odtajnione zdjęcia lotnicze obszarów przymusowego wydobycia uranu”. Stosownie do tego przedstawia, jak przekształcany był krajobrazu na obszarach wydobycia rudy uranowej, do czego zatrudniano więźniów, umieszczanych w obozach pracy, lokowanych w pobliżu kopalń w latach 1946-1986.


Źródło: Česká archivní společnost (ČAS)

Czechosłowackie zasoby rudy uranu stały się niezwykle łakomym kąskiem dla Związku Radzieckiego, który po zrzuceniu przez USA bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki w sierpniu 1945 r., podjął zakrojone na szeroką skalę działania nad skonstruowaniem własnej bomby. Jej próbna eksplozja nastąpiła 29.8.1949 r. na poligonie w Semipałatyńska. Do konstrukcji następnych potrzebne były wielkie ilości rudy uranu, której złoża znajdowały się w Czechosłowacji, w okolicach Jáchymowa. Cały ten obszar znalazł się w strefie wpływów ZSRR. Rosjanie zatrudniali w tutejszych kopalniach uranowych, oprócz pracowników cywilnych, robotników przymusowych w postaci niemieckich jeńców wojennych (w latach 1946-1950), więźniów obozów pracy przymusowej (w latach 1949-1951), a następnie i innych skazanych w procesach karnych (w latach 1949-1986). Obozy pracy, w których przebywali ci więźniowie, zlokalizowane były w trzech obszarach: Jáchymov, Hornoslavkovsko i Přibram.

Poprawiony (niedziela, 06 listopada 2016 21:14)

Więcej…

 

ROSJA: Delegacja rosyjskich archiwistów odwiedziła Izrael

W dniach 31 października-3 listopada 2016 r., szef Federalnej Agencji Archiwalnej Rosji Andriej Artizow, na zaproszenie strony izraelskiej, wraz z delegacją rosyjskich archiwistów odbył roboczą wizytę w Izraelu. Podczas wizyty miały miejsce spotkania z kierownictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela, Archiwum Państwa Izrael i archiwum Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu "Yad Vashem" (Centrum Yad Vashem”), w sprawie współpracy w dziedzinie archiwów. Podczas rozmów rozważano możliwość realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych; uzgodniono także przeprowadzenie konsultacji w celu zawarcia umowy ramowej o współpracy.

Delegacja odwiedziła Archiwum Państwowe Izraela i Archiwum Centrum "Yad Vashem", gdzie zapoznała się z pracą i zasobem archiwalnym tych instytucji.

Wiecej: Делегация российских архивистов посетила Израиль

oprac. Edyta Łaborewicz
AP O/Legnica

 
Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2016 poz.352)

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology