Wydarzenia

POLSKA: Warszawa, Konferencja „Archiwa Kościołów i Związków Wyznaniowych w Polsce od 1918 roku do dnia dzisiejszego”

W dniach 25-26 kwietnia 2024 r. odbyła się w Warszawie konferencja zorganizowana przez Archiwum Akt Nowych – jego Oddział VI archiwów społecznych. Tematem były „Archiwa Kościołów i Związków Wyznaniowych w Polsce od 1918 roku do dnia dzisiejszego”. Obrady miały miejsce w kamienicy na Rynku Starego Miasta – siedzibie Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Zgromadziły wielu zainteresowanych, w tym autorów 30 referatów

fot. Anna Laszuk

Wszystkie przewidziane w programie referaty zostały zaprezentowane w sześciu sesjach. Pierwszego dnia obrad przedstawiono: I. Źródła archiwalne do badań religioznawczych w zbiorach państwowych;II. Archiwa Diecezjalne iIII. Archiwa Zgromadzeń Zakonnych. Drugiego dnia można było poznać: IV. Archiwa Kościołów Starokatolickich i Kościołów Sui Iuris, V. Archiwa Kościołów Protestanckich i VI. Archiwa Niechrześcijańskich Związków Religijnych. Mimo dość jednolitych tytułów sesji oraz wygłoszonych wystąpień, prelegenci mówili, na szczęście, nie tylko o archiwach i dokumentacji istniejącej, zaginionej, zniszczonej, poszukiwanej… Przekazali też wiele informacji o funkcjonowaniu nie tylko kościołów i związków wyznaniowych, lecz także państwa i jego struktur, o zwyczajach, zasadach, o ludziach zasłużonych najczęściej pozytywnie. Przez dwa dni w sali im. Joachima Lelewela brzmiało echo różnorodności religijno-narodowej, a w kuluarach w czasie przerw odbywały się dyskusje o tym, co z tej różnorodności zostało, jak się tym zajmować i zadbać o to, co powstaje obecnie.

Poprawiony (niedziela, 12 maja 2024 19:42)

Więcej…

 

Sympozjum: Trwałość i godność w kontekście cyfryzacji i sztucznej inteligencji w archiwistyce

W dniu 9 marca 2024 r. międzynarodowy uniwersytet Alma Mater Europaea organizuje sympozjum archiwalne, które odbędzie w trybie zdalnym na platformie Zoom w godzinach 9:00-15:00. Moderatorami będą: Peter Pavel Klasinc, Professor; Miroslav Novak, Professor; Zdenka SemličRajh, Professor; professors at the Archivistics - Archival Science - Alma Mater EuropaeaECM.Program sympozjum obejmuje :
- Toward environmentally sustainable digital preservation - Eric Keteelar, professor at the University of Amsterdam, The Netherlands
- ISO 9001 Quality Management in Archives - Dieter Schlenker, professor at study programmes of Archival Science at AMEU ECM, Italy
-Sustainability and dignity in archival science - Peter Pavel Klasinc, Archival Councillor, Director of the International Institute of Archival Sciences Trieste-Maribor, Head of study programs of Archival Science at AMEU ECM,Slovenia

Poprawiony (poniedziałek, 26 lutego 2024 19:57)

Więcej…

 

Komunikat o obronie rozprawy doktorskiej Ivo Łaborewicza

W dniu 10 stycznia 2024 r. w siedzibie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Ivo Łaborewicza, długoletniego kierownika Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddziału w Jeleniej Górze. Pod kierunkiem prof. UWr dr. hab. Tomasza Przerwy przygotował pracę pt. Archiwum Miejskie w Jeleniej Górze (1928-1951) i jego kierownicy. Autor oparł ją na licznych materiałach archiwalnych zgromadzonych m.in. w Jeleniej Górze, Warszawie czy we Wrocławiu. Praca jest pierwszą monografią samodzielnego archiwum miejskiego działającego w Polsce po 1945 r.
Recenzje rozprawy w przewodzie doktorskim zostały przygotowane przez prof. dr hab.  Waldemara Chorążyczewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i dr hab. prof. AJP Dariusza Rymara dyrektora Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim/Akademii Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Obie bardzo wysoko oceniały rozprawę. Zawarto w nich jednoznaczne konkluzje dotyczące dalszego procedowania przewodu.

   

fot. Adam Baniecki i Piotr Józefiak

Poprawiony (poniedziałek, 15 stycznia 2024 20:54)

Więcej…

 

POGRANICZA: Archiwa na najwyższym poziomie- ARGE ALP

Archive in der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer, w skrócie ARGE ALP, to wspólna grupa robocza międzypaństwowa, obejmująca swym zasięgiem regiony krajów alpejskich. Zawiązana została w celu wspólnego rozwiązywania problemów – od gospodarczych po kulturowe- tej zróżnicowanej państwowo, ale dość jednolitej strefy geograficznej, można powiedzieć, że jedynej w swoim rodzaju w Europie. Związek powstał 12 października 1972 roku w Mösern w Tyrolu. W jego skład wchodzą: z Niemiec- Wolne Państwo Bawaria, kraj związkowy Baden-Württemberg; ze Szwajcarii – kantony Graubünden, St. Gallen i Tessin; z Austrtrii- landy Vorarlberg, Tyrol i Salzburg; z Włoch – region Lombardia, autonomiczna prowincja Bozen-Südtirol, i Trient. W spectrum wspólnych zainteresowań znalazły się również sprawy ochrony dziedzictwa kulturowego i archiwów, w tym w szczególności stworzenia systemu informacji o zasobach archiwalnych obejmujących obszar alpejski. W 1976 roku powstała wspólna komisja ekspercka, złożona z dyrektorów archiwów państwowych i landowych na tym terenie, do wzajemnego, lepszego poznawania i popularyzacji historii krajów członkowskich, w oparciu o źródła archiwalne. W ostatnich latach współpraca ta polegała na wymianie pomocy archiwalnych, przekazywaniu sobie interesujących daną stronę mikrofilmów oraz wymianie archiwistów prowadzących badania naukowe. W 1995 roku, pod patronatem Generalnej Dyrekcji Archiwów Państwowych Bawarii (GSAB), w wyniku współpracy wydano obszerny przewodnik po zasobach archiwów skupionych w ARGE ALP – „Die Staats- und Landesarchive in der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer (Arge Alp). Archivführer und Inventar der grenzüberschreitenden Überlieferung, im Auftrag der Archivdirektorenkonferenz der Arge Alp herausgegeben von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns”, München 1995.

Poprawiony (sobota, 02 grudnia 2023 05:45)

Więcej…

 

POLSKA: Nagrody dla Ivo Łaborewicza i Pawła Guta

Z dumą i radością informujemy, że w tym tygodniu dwóch Kolegów, częściej lub rzadziej dzielących się swoją wiedzą na łamach ArchNetu, zostało wyróżnionych przez zewnętrzne ośrodki.
15 listopada Ivo Łaborewicz (AP Wrocław Oddział Jelenia Góra) otrzymał nagrodę główną w VIII edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” w kategorii Człowiek – lider. Jak napisano o nim „Zaangażowany archiwista, społecznik i pasjonat, publicysta i naukowiec, organizator wystaw, konferencji, lokalnych przedsięwzięć, członek wielu stowarzyszeń, edukator.
Zasłużył na nią Swoją pracą, zaangażowanego archiwisty, społecznika, publicysty i naukowca, organizatora wystaw, konferencji, lokalnych przedsięwzięć oraz edukatora, promuje postawy zgodne z ideą konkursu.”
17 listopada Paweł Gut (AP Szczecin, Uniwersytet Szczeciński) otrzymał Zachodniopomorskiego Nobla za dokonanie roku 2022 w dziedzinie nauk humanistycznych. Kierowany przez niego zespół, w którym byli m. in. Agnieszka Gut i Jerzy Grzelak, przygotował 3-tomową edycję „Historycznego opisu miasta Szczecina” („Historische Beschreibung der Stadt Alten Stettin in Pommern”) z 1613 r.  autorstwa Paula Friedeborna.

Więcej:

Ivo

PREZYDENT RP: Finał VIII edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego”

Pałac Prezydencki | Gala finałowa VIII edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (youtube)


Paweł:

Kurier Szczeciński: Zachodniopomorskie Noble 2022 przyznane!

wyborcza.pl szczecin: Zachodniopomorskie Noble przyznane. Oto naukowcy z regionu, którzy dokonują odkryć na światowym poziomie

Redakcja

Poprawiony (sobota, 18 listopada 2023 18:20)

 
Więcej artykułów…
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology