Dokument elektroniczny

CZECHY: Narada w sprawie dokumentacji cyfrowej

Dnia 28 stycznia 2016 roku w sali konferencyjnej Archiwum Narodowego w Pradze (Národní archiv Praha) odbyła się spotkanie pracowników archiwów wojewódzkich z metodykami Archiwum Narodowego poświęcone opiece i zachowaniu dokumentów cyfrowych. Spotkanie umożliwiło intensywną wymianę informacji i skoordynowanie działań pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Archiwum Narodowym i archiwami wojewódzkimi w zakresie zarządzania dokumentacją elektroniczną.
Główne tematy obrad zawarto 9 punktach:
1.    Warunki konkursów dla obsadzenia etatów metodyków dla dokumentów elektronicznych w archiwach terenowych
2.    Plany kształcenia użytkowników internetowego Narodowego Portalu Archiwalnego (Národní archivní portál);
3.    Plan działań metodycznych i informacyjnych;
4.    Wyzwania związane z ZPORR (IROP - Integrovaný regionální operační program – Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego) związane z wprowadzeniem lub modernizacją ERMS (Electronic Records Management System) twórcy dokumentacji
5.    Zmiany ERMS u zidentyfikowanych twórców – sformułowanie obszarów problemowych,

Poprawiony (poniedziałek, 15 lutego 2016 19:02)

Więcej…

 

SZWAJCARIA: archiwizacja zasobów elektronicznych dla dużych i małych archiwów - 10 lat działalności KOST

W Szwajcarii od wielu już lat przygotowywano się do zagadnień związanych z całościowym  postępowaniem z dokumentacją elektroniczną, głównie  z problemem zabezpieczania jej i długoterminowego przechowywania. W tym miesiącu  mija 10 lat działalności Centrum Koordynacyjnego do spraw Trwałej Archiwizacji  Dokumentacji Elektornicznej - Koordinationsstelle für die dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen w skrócie KOST. KOST założone zostało 12 listopada 2004 roku, ale jego powstanie poprzedziło opracowanie w 2002 roku 10 letniej strategii określającej perspektywy i plan działań. Jednym z głównych wniosków zawartych w strategii badań była potrzeba ustanowienia stałego organu, który gwarantowałby wysoki poziom wiedzy i skupienia się na istotnych kwestiach, co nie jest możliwe w większości średnich i mniejszych archiwów. Centrum prowadzone jest wspólnie przez Szwajcarskie Archiwum Federalne (Schweizerisches Bundesarchiv),  Archiwum Księstwa Liechtensteinu (Landesarchiv Fürstentum Liechtenstein oraz pozostałe archiwa kantonale i  wiele archiwów komunalnych w celu dostarczania fachowej wiedzy  na temat cyfrowej archiwizacji, która jest niezbędna  wszystkim archiwom, ale tylko największe z nich stać na działania niezależnie i samodzielność w tym zakresie.

Poprawiony (czwartek, 13 listopada 2014 20:55)

Więcej…

 

Zarządzanie i przechowywanie wieczyste zasobów cyfrowych – zalecenia MRA

W ramach Międzynarodowej Rady Archiwów Narodowe Archiwa Australii i Strefy Pacyfiku MRA (PARBICA- Bracie Pacifique du Conceil International des Archives) opracowały projekt o tytule „Skrzynia z narzędziami. Archiwizacja, klucz dobrego zarządzania”. Prace nad nim trwały od 2005 do 2012r. Jego oficjalna prezentacja miała miejsce w trakcie XVII Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Brisbane w Australii w sierpniu 2012.
Celem projektu jest dostarczenie narzędzi, zebranych w jednym miejscu, służących do zarządzania archiwami i dokumentacją w jednostkach organizacyjnych. Projekt jest podręcznikiem obejmującym dwadzieścia modułów- rozdziałów, z których każdy jest samodzielną całością, omawiającą kolejne aspekty procesu określonego jako archiwizacja, pod którym należy rozumieć wartościowanie dokumentacji oraz czynności związane funkcjonowaniem archiwum zakładowego.
Połowa, czyli dziesięć modułów, poświęcona jest postępowaniu z dokumentacją elektroniczną.

Poprawiony (niedziela, 25 listopada 2012 21:18)

Więcej…

 

NIEMCY: Po dyplom „Master of Records Management“ do Archivschule w Marburgu


Kształcenie specjalistów od zarządzania i archiwizacji informacji- records management (w terminologii niemieckiej funkcjonuje również jako Schriftgutverwaltung), to wyjście naprzeciw  potrzebom nie tylko współczesnej archiwistyki w Niemczech, ale także   wyzwaniom  nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Kluczową rolę w upowszechnianiu records management w Niemczech spełniają archiwa państwowe, a budowanie  naukowych podstaw sytemu records management i kształcenie kompetentnych kadr, renomowana Archiwschule w Marburgu, która od tego roku stanie się również  ich kuźnicą.

Archivschule Marburg

 

Poprawiony (piątek, 18 maja 2012 06:12)

Więcej…

 

NORWEGIA: PDF/A Specjaslistyczne seminarium w Archiwum Królewskim w Oslo

W dniu 17 kwietnia 2012 w siedzibie Archiwum Królewskiego w Oslo odbędzie się seminarium pt: "PDF/A- Seminarium"
Seminarium, zorganizowane wspólnie przez Królewskie i Państwowe Archiwa, Paleograf oraz PDF Association,  w celu przybliżenia archiwistom zagadnień związanych z wykorzystaniem standardu ISO 19005 czyli formatu zapisu danych PDF/A, jako zalecanego do długotrwałego przechowywania dokumentów elektronicznych. Standard ten, ze względu na swoją wszechstronność, jest coraz powszechniej wykorzystywany w tym celu zarówno w Norwegii  jak i w świecie. Seminarium składa się z pięciu następujących po sobie sesji moderowanych przez wybitnych specjalistów z zagranicy i Norwegii zajmujących się długotrwałym przechowywaniem dokumentów elektronicznych i wykorzystaniem do tego celu formatu PDF/A.
1. Aspekty prawne wykorzystania formatu pdf w administracji i archiwach.
Format pdf jest zalecany w cyfrowej administracji norweskiej. Dlaczego pdf i jakie doświadczenia sprawiły, że właśnie ten format zapisu danych okazał się pożądanym dla dokumentów elektronicznych.
2. Wprowadzenie do PDF/A
Standard ISO 19005 (PDF/A) definiuje dlaczego format pdf może być wykorzystywany jako format archiwalny. W czym różni się od innych formatów takich jak TIFF i dlaczego do długotrwałej archiwizacji należy używać formatu PDF/A.
3. Między papierem a formatem PDF/A.
Wiele zeskanowanych do formatu PDF/A dokumentów istnieje w oryginale w  formie papierowej. Jakie elementy należy wziąć pod uwagę w zakresie zapewnienia jak najlepszych warunków w zakresie przeszukiwania dokumentu cyfrowego. Jak zapewnić maksymalną zgodność pomiędzy papierowym oryginałem a jego cyfrową kopią.
4. Z urodzenia cyfrowy. PDF/A jako format długotrwałego przechowywania plików dokumentów cyfrowych.
Duża część dokumentów cyfrowych stwarza inne zagrożenia dla długotrwałego przechowywania jak np wiadomości mailowe, różnoformatowe załączniki, dokumenty- multiformaty, czy chronione hasłem. Jak z takimi zagadnieniami radzi sobie PDF/A i jakie są związane z tym zagrożenia.
5. Jak osiagnąć cel. Zasady workflow PDF/A
Jak zorganizować pracę z PDF/A w procesie workflow.
Seminarium wzbudza duże zainteresowanie środowiska archiwalnego i osób zajmujących się zarządzaniem informacją.
Koszt seminarium 1950 koron norweskich.

Wiecej w języku norweskim.

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań

Poprawiony (wtorek, 27 marca 2012 17:46)

 
Więcej artykułów…
.Kielce
20 -21.09.2017

Instytut Piłsudskiego


Instytut Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2016 poz.352)

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology