WŁOCHY: Nursja- ratowanie dokumentów i pamięci

16 października 2016 r. potężne trzęsienie ziemi w środkowych Włoszech w prowincji Umbria zmiotło z powierzchni ziemi stare i urokliwe miasteczko Nursję. Dzieje miasteczka sięgają VI w p.n.e., kiedy zasiedlali je Sabinowie. W 300 r. p.n.e. Nursja podbita została przez Rzymian. W okresie chrześcijańskim tu urodzili się około 480 r. Święty Benedykt i Święta Scholastyka. Stąd w mieście były dwa klasztory benedyktyńskie: męski i żeński oraz klasztor klarysek. W miasteczku znajduje się także archikatedra diecezjalna  Archidiecezji Spoleto – Nursja. W wyniku trzęsienia ziemi większość zabytkowych budynków miasta uległa uszkodzeniom. Bazylika Św. Benedyktyna całkowicie legła w gruzach.

W dniu 23 sierpnia 2018 r. w Centro Valorizzazione w Nursji odbyła się konferencja oraz prezentacja efektów działań konserwatorskich przeprowadzonych na sześćsetletniej dokumentacji katastralnej  Komendy Kawalerów Maltańskich Św. Jakuba w Nursji oraz efektów pracy nad zniszczonym współczesnym archiwum komunalnym miasta. (archivio di deposito). Wydarzenie zorganizowały Archiwum Państwowe w Perugii (Archivio di Stato di Perugia), stowarzyszenie Arte di Norcia we współpracy z  Comune di Norcia i Studio AF w Rzymie. Restauracja katastru maltańskiego odbyła się według projektu Laboratorio di Restauro Archiwum Państwowego w Perugii. Archiwum komunalne Nursji porządkowane było przez stowarzyszenie Progetto Arte. Natomiast Studio AF udokumentowało kolejne fazy prac restauratorskich nad aktami katastralnymi.


Więcej: Norcia, 23 agosto 2018 | Salvataggi: carte e memorie nursine

oprac: Adam Baniecki

AP Wrocław O/Bolesławiec

Poprawiony (czwartek, 30 sierpnia 2018 19:04)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology