ROSJA: Rezultat archiwalnej współpracy Rosja-Ukraina

Wydawnictwo "Encyklopedia Polityczna" (ROSSPEN) opublikowało zbiór dokumentów pt. "Hetman P. P. Skoropadski. Ukraina na przełomie. 1918 "(Moskwa 2014). Książka została przygotowana przez pracowników Archiwum Państwowego Federacji Rosyjskiej (Государственного архива Российской Федерации) i Centralnego Archiwum Państwowego Naczelnych Organów Władzy i Administracji Ukrainy (Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины), i jest wynikiem współpracy pomiędzy Federalną Agencją Archiwów Rosji a Państwową Służbą Archiwalną Ukrainy, zaplanowanej na lata 2011-2013.
Zbiór dokumentów przeznaczony jest dla historyków i specjalistów, a także dla wszystkich zainteresowanych stosunkami rosyjsko-ukraińskimi.

Więcej: Федеральное архивное агентство сообщает

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Legnica

Poprawiony (czwartek, 01 stycznia 2015 16:16)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology