Marcin Hlebionek, Zasady transkrypcji inskrypcji napieczętnych

Jak dotąd w Polsce nie wypracowano jednolitych zasad transkrypcji legend napieczętnych. W latach sześćdziesiątych próbę ujednolicenia opisów inskrypcji znajdujących się na pieczęciach podjęła Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Jej nakładem ukazał się przekład pracy G. Bascapego poświęconej problematyce opracowywania zbiorów pieczęci, zawierającej obszerny ustęp na temat katalogowego opisu inskrypcji napieczętnych. Mimo iż niektóre zawarte tam zasady pozostają nadal aktualne, problem ujednolicenia sposobów transkrypcji legend napieczętnych pojawił się znowu. Tym razem staje się on koniecznym warunkiem sprawnego działania archiwalnego systemu informacyjnego, którego element ma stanowić katalog materiałów sfragistycznych. Prezentowana propozycja, zaczerpnięta ze wstępu do Międzynarodowego Słownika Sfragistycznego stanowić ma punkt wyjścia do dyskusji nad sposobami transkrypcji i opisu legendy, mającymi wejść w skład wskazówek metodycznych dla opracowania materiałów sfragistycznych z jednej strony, z drugiej zaś dla postulowanej sfragistycznej instrukcji wydawniczej.

Marcin Hlebionek
AP Bydgoszcz

TEKST - pdf
 
KONFERENCJE

„Archiwa Ponadnarodowe.
Wspólne dziedzictwo – różne rozwiązania”


Kraków 16-17.09.2021 r.

-------

Archiwalne zbiory pieczęci.
Charakterystyka zbiorów,
metody opracowania, konserwacja

Toruń 25-26.10.2021
więcej


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology