Paweł Gut, Problemy inwentaryzacji kolekcji tłoków pieczętnych w Archiwum Państwowym w Szczecinie

W Archiwum Państwowym w Szczecinie w latach 2003-2006 zinwentaryzowano 940 typariuszy nowożytnych i z czasów najnowszych (1580-1990). W pieszości są to tłoki pieczęci pochodzące z XVIII i XIX wieku. W niniejszym przyczynku przedstawione zostały niektóre problemy metodyczne, które pojawiły się podczas opracowania tej kolekcji typariuszy. Dotyczyły one przede wszystkim datacji typariusza, a także wobec pieczęci sądów patrymonialnych ustalenia ich właściciela. Ponadto omówiony został problem określenia materiału użytego do wykonania tłoków.

Tekst Pawła Guta, Problemy inwentaryzacji kolekcji tłoków pieczętnych w Archiwum Państwowym w Szczecinie ukazał się w kwartalniku Archiwista Polski nr Nr 1 (45)/2007 Rok XII

Na łama ArchNetu publikujemy tekst dzięki uprzejmości redakcji Archiwisty Polskiego oraz za zgodą autora.

TEKST (format pdf)
 
Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2016 poz.352)

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology