Paweł Gut, Problemy inwentaryzacji kolekcji tłoków pieczętnych w Archiwum Państwowym w Szczecinie

W Archiwum Państwowym w Szczecinie w latach 2003-2006 zinwentaryzowano 940 typariuszy nowożytnych i z czasów najnowszych (1580-1990). W pieszości są to tłoki pieczęci pochodzące z XVIII i XIX wieku. W niniejszym przyczynku przedstawione zostały niektóre problemy metodyczne, które pojawiły się podczas opracowania tej kolekcji typariuszy. Dotyczyły one przede wszystkim datacji typariusza, a także wobec pieczęci sądów patrymonialnych ustalenia ich właściciela. Ponadto omówiony został problem określenia materiału użytego do wykonania tłoków.

Tekst Pawła Guta, Problemy inwentaryzacji kolekcji tłoków pieczętnych w Archiwum Państwowym w Szczecinie ukazał się w kwartalniku Archiwista Polski nr Nr 1 (45)/2007 Rok XII

Na łama ArchNetu publikujemy tekst dzięki uprzejmości redakcji Archiwisty Polskiego oraz za zgodą autora.

TEKST (format pdf)
 
KONFERENCJE

„Archiwa Ponadnarodowe.
Wspólne dziedzictwo – różne rozwiązania”


Kraków 16-17.09.2021 r.

-------

Archiwalne zbiory pieczęci.
Charakterystyka zbiorów,
metody opracowania, konserwacja

Toruń 25-26.10.2021
więcej


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology