Redakcja

redaktor naczelny: dr Adam Baniecki

redaktor serwisu: Tomasz Broniszewski

dział sfragistyki: dr hab. Marcin Hlebionek (Uniwersytet im Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dział: kancelaria i archiwalia pruskie: dr hab. Paweł Gut (Archiwum Państwowe w Szczecinie)

dział: humanistyka cyfrowa: + dr Marek Zieliński (Józef Piłsudski Institute of America, Nowy Jork, USA)

dział: roztrząsania terminologiczne: dr Leszek Pudłowski (International Atomic Energy Agency*, Austria, Wiedeń)

dział archiwistyki rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej: Edyta Łaborewicz (Archiwum Państwowe we Wrocławiu  Oddział w Legnicy)

dział archiwistyki niemieckojezycznej: Jolanta Leśniewska (Archiwum Państwowe w Płock Oddział w Kutnie)

dział archiwistyki czeskiej: Ivo Łaborewicz (Archiwum Państwowe we Wrocławiu  Oddział w Jeleniej Górze)

dział archiwistyki frankofońskiej, włoskiej i norweskiej: Adam Baniecki (Archiwum Państwowe we Wrocławiu  Oddział w Bolesławcu)


Adres redakcji:


Poprawiony (poniedziałek, 18 listopada 2019 21:29)

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology