WĘGRY: Zjazd Węgierskich Archiwistów

W dniach 1-3 lipca 2024 r. Stowarzyszenie Archiwistów Węgierskich zorganizowało swoje doroczne Walne Zgromadzenie, które po raz pierwszy w historii odbyło się na terenie zagranicznym. Na miejsce obrad wybrano bowiem miejscowość Senta (węg. Zenta) w autonomicznej prowincji Wojwodina w Serbii, zamieszkałym głownie przez ludności węgierskiej (blisko 80%), a tym samym jeden z najważniejszych ośrodków kulturalnych Węgrów w Wojwodinie.

Zjazd otworzył dr István Kenyeres – prezes Stowarzyszenia Węgierskich Archiwistów, a następnie głos zabierali: Richárd Hugyik – członek Komitetu Wykonawczego Węgierskiej Rady Narodowej odpowiedzialny za edukację, Máté Vincze – zastępca sekretarza stanu ds. zbiorów publicznych i rozwoju kultury w ministerstwie Kultury i Innowacji, Konsul Generalny Eszter Csallóközi, który wygłosił przemówienie powitalne, następnie IstvánFodor Jr. – dyrektor Archiwum Historycznego w Sencie, LelaPavlović – prezes Serbskiego Stowarzyszenia Archiwów i dr Nebojša Kuzmanović – dyrektor Archiwum Wojwodiny. Na zjazd przybyli delegaci stowarzyszeń archiwalnych m.in. z Czech, Słowacji, Czarnogóry, Ukrainy, Bośni i Hercegowiny oraz pozostałych krajów bałkańskich. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich reprezentował prof. Wiesław Nowosad, członek Prezydium SAP.Pierwszego dnia obrad wręczone zostały, już po raz 11, nagrody im. Kláry Dóka, ustanowioną i przyznawaną przez Stowarzyszenie Archiwistów Węgierskich dla tych archiwów, którzy przez długi okres czasu wykazali się wybitną pracą zawodową i działalnością zasługującą na uznanie w dziedzinie spraw archiwalnych. Nagrodę imieniem uznanej i szanowanej węgierskiej archiwistki z bogatym dorobkiem naukowym, dr Klary Dóka (1944–2012) przyznaje się w trzech kategoriach: I. Dla archiwistów posiadających wykształcenie wyższe specjalistyczne i co najmniej 10-letni staż pracy w archiwum (3 osoby rocznie); II. Dla osób pracujących zawodowo w archiwach z wykształceniem średnim i co najmniej 10-letnim stażem pracy w archiwum, a także dla pracowników niearchiwalnych pracujących w archiwach (3 osoby rocznie); III. Dla osób pracujących na stanowisku archiwisty z co najmniej 5-letnim stażem pracy w archiwach na Węgrzech, które w danym roku ukończyły 35 lat (1 osoba rocznie).Wręczono też nagrodę im. Lajosa Osvátha (1866–1931), zasłużonego pracownika archiwów powiatowych w Bihar, a także naczelnika archiwów powiatu Nagyvárado, inicjatora pierwszego węgierskiego zjazdu zawodowego archiwistów. Nagrodę tę ustanowili jego potomkowie w 2021 r., powierzając jej zarząd Stowarzyszeniu Węgierskich Archiwistów. Nagroda składa się z dwóch kategorii:1. za pracę stowarzyszeniową; 2. za pracę historyczną opartą na odkryciu źródeł archiwalnych.W trakcie obrad sesji plenarnej wygłoszono następujące referatyErzsébet Apró, Relacje pomiędzy Stowarzyszeniem Archiwistów Węgierskich a Stowarzyszeniem Archiwistów Serbii i WojwodinyMihály Nagy, Współpraca archiwów węgierskich i rumuńskichMisiuk Mihajlo, Współpraca archiwów węgierskich i podkarpackichAndrás Oross, Współpraca między Węgierskimi Archiwami Narodowymi a Austriackimi Archiwami PaństwowymiDrugiego dnia odbyły się obrady w sekcjach. M.in. podczas spotkania sekcji międzynarodowej delegaci z poszczególnych krajów (Czech, Chorwacji, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji i Słowenii) przedstawili krótkie prezentacje o swoich stowarzyszeniach, po czym nastąpi dyskusja dotycząca form wzajemnej współpracy. Ponadto archiwiści węgierscy obradowali w sekcjach: zasobów archiwalnych; informatycznej; konserwacjiarchiwaliów; Historii, Oświaty i Nauki; archiwalno - pedagogicznej; ekonomicznej.Trzeciego dnia odbyła się konferencja poświęcona sytuacja archiwów węgierskich w Wojwodinie, zorganizowana w ramach sesji plenarnej w miejscowym ratuszu.Zjazdowi towarzyszył bogaty program kulturalny. Odbył się również VII. turniej piłki nożnej o puchar Stowarzyszenie Archiwistów Węgierskich, w którym udział wzięło pięć drużyn reprezentujących archiwa węgierskie. Mistrzowską drużyną okazała się drużyna „Barbaricum” reprezentująca StowarzyszanieŹródła:

Magyar Levéltári Portál: Elkezdődött Egyesületünk Vándorgyűlése Zentán, átadták a Dóka Klára- és az Osváth-díjakat

Dóka Klára - életút

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław O. Jelenia Góra

Wikipedia: Zenta

Poprawiony (poniedziałek, 08 lipca 2024 19:12)

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology