UKRAINA: Węgierskie wsparcie dla ukraińskich archiwów

W dniu 17 czerwca 2024 r. w Budapeszcie rozpoczął się staż młodych ukraińskich archiwistów w Archiwalnej Letniej Szkole dla Ukrainy (Archival Summer School for Ukraine). Staż potrwa do 21 czerwca. W tym roku odbywają go archiwiści z Centralnego Państwowego Archiwum Stowarzyszeń Publicznych i Ukrainików, Centralnego Państwowego Archiwum Audiowizualnego i Elektronicznego, Centralnego Państwowego Archiwum-Muzeum Literatury i Sztuki Ukrainy oraz archiwów państwowych obwodów połtawskiego, chersońskiego, chmielnickiego i czerniowieckiego. Ponieważ wszystkie zajęcia edukacyjne prowadzone będą w języku angielskim, warunkiem koniecznymjest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Pierwszy staż zawodowy dla młodych archiwistów z Ukrainy w ramach Archiwalnej Letniej Szkoły dla Ukrainy w Budapeszcie odbył się w dniach 12-16 czerwca 2023 r.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy i Galt Museum & Archives(Kanada).

Źródło:

gov.ua: Розпочалося стажування молодих архівістів з України в Архівній літній школі (Archival Summer School for Ukraine)

Oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O.Legnica

W dniu 17 czerwca 2024 r. w Budapeszcie rozpoczął się staż młodych ukraińskich archiwistów w Archiwalnej Letniej Szkole dla Ukrainy (Archival Summer School for Ukraine). Staż potrwa do 21 czerwca. W tym roku odbywają go archiwiści z Centralnego Państwowego Archiwum Stowarzyszeń Publicznych i Ukrainików, Centralnego Państwowego Archiwum Audiowizualnego i Elektronicznego, Centralnego Państwowego Archiwum-Muzeum Literatury i Sztuki Ukrainy oraz archiwów państwowych obwodów połtawskiego, chersońskiego, chmielnickiego i czerniowieckiego. Ponieważ wszystkie zajęcia edukacyjne prowadzone będą w języku angielskim, warunkiem koniecznymjest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Pierwszy staż zawodowy dla młodych archiwistów z Ukrainy w ramach Archiwalnej Letniej Szkoły dla Ukrainy w Budapeszcie odbył się w dniach 12-16 czerwca 2023 r.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy i Galt Museum & Archives(Kanada).

Poprawiony (sobota, 22 czerwca 2024 17:34)

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology