NIEMCY: Perła w koronie święta demokracji w Niemczech - ekspozycja oryginału konstytucji z 1946 r.

Oryginał konstytucji Republiki Federalnej Niemiec, przechowywany w archiwum parlamentarnym niemieckiego Bundestagu (Parlamentsarchiv des Deutschen Bundestages), był głównym tematem obchodów 75 rocznicy uchwalenia  23 maja 1946 Ustawy Zasadniczej. Od 24 do 26 maja oryginał można było oglądać w gmachu Reichstagu podczas Festiwalu Demokracji w berlińskiej dzielnicy rządowej. Setki zwiedzających skorzystało z rzadkiej okazji, aby przyjrzeć się oryginałowi niemieckiej konstytucji. Wcześniej eksponowano go tylko raz, w 1969 r., z okazji 20 rocznicy powstania Republiki Federalnej Niemiec w Pałacu Federalnym w Bonn. Z okazji tej rocznicy niemiecki Bundestag opublikował także wydanie specjalne zawierające pełne faksymile oryginału, które można zamówić w formie broszury ze strony internetowej lub pobrać w postaci pliku.

Od 1949 roku archiwum parlamentarne stanowi część administracji Bundestagu. Początkowo opracowywano dokumentację ustaw federalnych i gromadzono materiały parlamentarne. Od 1958 roku włączono do zbiorów  nagrania dźwiękowe i wideo. Od czasu zawarcia umowy z Archiwum Federalnym (Bundesarchiv) w 1972 r. Archiwum Parlamentarne jest niezależnym archiwum ostatecznym dla wszystkich dokumentów niemieckiego Bundestagu. Zostało to zapisane w pierwszej ustawie o archiwach  z 1988 r. i potwierdzone w późniejszych nowelizacjach.

Na początku lat 80tych  dodano archiwum kolejne zadania związane z redagowaniem oficjalnego  „Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages” (DGDB), który  dokumentuje w statystykach i zestawieniach chronologicznych pracę Bundestagu od 1949 roku. Od 2006 roku w archiwum Bundestagu przechowywany jest podręcznik danych o historii niemieckiego Bundestagu. Pod koniec XIX kadencji w 2021 r. zaprzestano wydawania DGDB, które  zastąpione zostało przez tzw. Lobbyregister. Osoby, firmy, stowarzyszenia i inne organizacje kontaktujące się z organami, członkami, grupami parlamentarnymi i grupami Bundestagu lub rządu federalnego w celu wywarcia wpływu na ich proces decyzyjny, muszą być podane do publicznej wiadomości. W rejestrze lobby przedstawiciele grup interesu podają różnorodne informacje na temat swojej działalności i struktury. Rejestr lobbystów prowadzony jest w formie elektronicznej w niemieckim Bundestagu i jest publicznie dostępny i można go przeszukiwać. Ma przyczynić się do wzmocnienia zaufania społecznego do polityki oraz legitymizacji podejmowania decyzji i procesów decyzyjnych w parlamencie i rządzie.

Archiwum parlamentarne miało różne biura w Bonn. Od czasu przeprowadzki do Berlina w 2003 roku mieści się w Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Obecnie zasób archiwum to: 9 kilometrów dokumentów w formie papierowej, takich jak akta, protokoły, druki i dokumentacja prawna; 140 tys. obrazów i fotografii; 15 tys. nagrań audio i wideo.

Źródło:

Deutscher Bundestag: Das Parlamentsarchiv - das Gedächtnis des Parlaments

Jolanta Leśniewska
AP Płock O.Kutno


Poprawiony (poniedziałek, 17 czerwca 2024 19:56)

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology