CZECHY: Kolejne „Sympozjum Mikulowskie”

W ostatnich dwóch latach pandemia pokrzyżowała wiele przedsięwzięć badawczych, zwłaszcza konferencji i sympozjów, które zostały przeniesione do rzeczywistości wirtualnej lub nie doszły do skutku. Do tych ostatnich należała 35. edycja naukowej konferencji z cyklu „Mikulovskie Sympozjum” (Mikulovské sympozjum). Jednak jej organizatorzy, w tym Morawskie Archiwum Krajowe w Brnie, Muzeum Regionalne w Mikulowie oraz tamtejsze Stowarzyszenie Muzealne i Krajoznawcze, postanowiły przeprowadzić to, co nie udało się w 2020 r. Dlatego na 12 i 13 października 2022 r. zapowiadają spotkanie badaczy na temat „Kobieta w dziejach Moraw”.

Jak napisali organizatorzy wśród ważnych postaci przeszłości znajdowało się wiele niezwykłych kobiet, które na stałe zapisały się w dziejach. Nie każdej z nich jednak historycy poświęcili odpowiednią uwagę, a dziś ich nazwiska znane są często jedynie wąskiemu gronu ekspertów. Jednak kobiety nie zawsze miały bezpośredni wpływ na ważne wydarzenia, pozostając w cieniu swoich mężczyzn. Wiele żon, matek, córek i dziewcząt stało za wielkimi czynami swoich mężczyzn, czy to w polityce, nauce czy wojnie. Dopiero w połowie XIX wieku zaczęto uświadamiać sobie znaczenie kobiecej części społeczeństwa, wciąż pozostającej w cieniu mężczyzn. Na całym świecie zaczęły powstawać stowarzyszenia i ruchy kobiece dążące do zrównywania statusu kobiet, a znaczącym sukcesem tych wysiłków było wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego, które objęło również kobiety.
Tegoroczne Sympozjum Mikułowskie skoncentrowane będzie na roli kobiet w historii Moraw jak na ścieżce, na której kobiety musiały osiągnąć swoje równe prawa. Podczas dwudniowych obrad, zostaną wygłoszone wystąpienia poświęcone konkretnym osobistościom, a także stowarzyszeniom, organizacjom kobiecym i ich różnorodnym działaniom.
Konferencja odbędzie się tradycyjnie w barokowym pałacu w Mikulowie, miejscu wielu ważnych wydarzeń historycznych, m.in. podpisania w 1622 r. pokoju między cesarzem Ferdynandem a księciem Siedmiogrodu Bethlenem Gáborem, czy też w 1866 r. rozejmu między Austrią a Prusami. Obiekt dominuje nad całym miastem, będąc siedzibą tutejszego Muzeum Regionalnego i miejscem wielu wydarzeń kulturalnych.
Językami konferencyjnymi będą czeski i słowacki. Dla każdego referenta przewidziano po 15 minut. Za to objętość tekstu przygotowanego do druku nie powinna przekroczyć 20-25 stron (łącznie z przypisami i streszczeniem). Wydanie zbioru materiałów pokonferencyjnych planuje się w 2023 roku, dlatego gotowe teksty wystąpień należy złożyć podczas sympozjum, lub nie później jak do 31 grudnia 2022 r.
Dla uczestników sympozjum zorganizowany zostanie wieczór towarzyski w środę 12 października 2022 r. w zamkowej Sali Gajdoša. Opłata za uczestnictwo w wysokości 600 CZK zostanie przeznaczona na zabezpieczenie sympozjum, nie obejmuje kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Zainteresowani udziałem winni wypełnić formularz zgłoszeniowy (dla referentów: https://www.mza.cz/wp-content/uploads/2022/06/Prihlaska-XXXV_MS_2022_Prispevek.doc ; dla pozostałych: https://www.mza.cz/wp-content/uploads/2022/06/Prihlaska-XXXV_MS_2022_Bez_prispevku.doc) i wysłać go na adres archiwum Mikulowie w formie drukowanej lub elektronicznej najpóźniej do 31 sierpnia 2022 r.

Wiecej:

Žena v dějinách Moravy


oprac. Ivo Łaborewicz

AP Wrocław O/ Jelenia Góra


Poprawiony (wtorek, 26 lipca 2022 19:01)

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology