MRA: Doroczna konferencja MRA: Meksyk 27 – 29 listopada 2017

Międzynarodowa Rada Archiwów ogłosiła termin, miejsce i wstępną tematykę tegorocznej konferencji archiwów. Konferencja odbędzie się w Meksyku, w stolicy Mexico City, w dniach 27 – 29 listopada 2017 r. Hasłem konferencji będzie: „Archiwa, obywatelstwo i interkulturowość”. Komitet Programowa MRA rozpoczęła wstępne wspólne prace z Archiwum Państwowym Meksyku skupiające się wokół następujących tematów:
- Wielokulturowość a kultura przodków
- Prawa człowieka
- Nielegalny handel a spuścizna dokumentacyjna
- Archiwa, odpowiedzialność, dostęp do informacji, a ochrona archiwów danych osobowych
- Systemy informacyjne i interoperacyjne
- Prawo autorskie i własność intelektualna
- Archiwa a środowisko i katastrofy naturalne
- Współpraca regionalna, projekty archiwalne i dokumentacyjne
- Wielodyscyplinarne projekty archiwistyczne.

Program ma na razie charakter ogólny, ale jak na każdej z dorocznych konferencji oparty będzie o trzy podstawowe filary: spotkanie zarządu organizacji, otwarty dla wszystkich program zawodowy (zrealizowany wedle wyżej wskazanych obszarów), Forum Archiwistów Państwowych (wszystkich członków instytucjonalnych MRA).

Wiecej: Conférence annuelle 2017

Oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec

Poprawiony (środa, 11 stycznia 2017 19:08)