Glossario dei Termini Archivistici / Słownik terminów archiwistycznych

Glossario dei Termini Archivistici / Słownik terminów archiwistycznych Dyrekcji Generalnej Archiwów włoskich.
pod redakcja Pauli Carucci zawiera 21 podstawowych terminów używanych we włoskiej archiwistyce.

Poprawiony (środa, 11 września 2013 20:47)