Glossaire PIAF / Słownik Miedzynarodowego Portalu Archiwistyki Frankofońskiej

Glossaire PIAF. Collectif PIAF Version 18/10/09

Słownik Miedzynarodowego Portalu Archiwistyki Frankofońskiej.
Słownik jest jednym z podstawowych narzędzi archiwistyki frankofońskiej. Powstał w wyniku szerokiej konsultacji miedzynarodowej służb archiwalnych państw frankofońskich


Portal PIAF

Poprawiony (środa, 11 września 2013 20:46)