CZECHY: Konferencja dotycząca przestępstw seksualnych.

Stowarzyszenie Czeskich Archiwistów (Česká archivní společnost) na swoim facebookowym profilu zaprasza na interesującą międzynarodową konferencję naukową, jaka odbędzie się w środę 16 kwietnia 2014 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Brnie, gdzie badacze rożnych dyscyplin naukowych, w tym archiwiści, będą obradować na temat: „Przestępstwa seksualne wczoraj i dziś”.
Już sam tytuł wskazuje, iż rzecz dotyczyć będzie występków, budzących od zawsze wielkie zainteresowanie znacznej części opinii publicznej i mediów. Przestępstwa seksualne do niepamiętnych czasów, stanowiąc wielkie zagrożenie dla społeczeństwa, były zagrożone surowymi sankcjami karnymi, gdyż ingerowały w wolność i godność jednostki, stanowiły niebezpieczeństwo dla normalnego rozwoju młodzieży. Dlatego przygotowywana konferencja ma za zadanie zająć się różnymi zjawiskami związanymi z przestępczością seksualną i dotyczącym jej ustawodawstwem od początku do chwili obecnej. Będzie też okazją do zapoznania się z różnorodną bazą źródłową, zachowana w rozmaitych archiwach. Preferowane będą zwłaszcza referaty poświęcone następującej tematyce:
- przestępstwa seksualne i ich ściganie od starożytności do średniowiecza;
- ulokowanie przestępstw seksualnych w nowoczesnych kodyfikacjach karnych;
- karanie homoseksualizmu jako przestępstwa;
- ściganie przestępstw seksualnych w Czechach i na Słowacji;
- przepisy związane ze ściganiem przestępstw seksualnych w wybranych krajach europejskich i pozaeuropejskich;
- sprawcy i ofiary przestępstw seksualnych w świetle psychologii, socjologii i innych dyscyplin;
- doświadczenie śledztw dotyczących przestępstw seksualnych.

Nadsyłane referaty będą kwalifikowane bądź do wygłoszenia na konferencji, bądź tylko do ich publikacji w okolicznościowym wydawnictwie lub czasopiśmie. Językami konferencyjnymi będą czeski i słowacki. Zgłoszenia należy wysłać do dnia 31 marca 2014 r. na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , gotowe teksty wystąpień należy nadsyłać od dnia 15 maja 2014 r. Opłat konferencyjnych nie pobiera się, zaś goście spoza Brna muszą sami zadbać o ewentualny nocleg. Szczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony do końca kwietnia 2014 r.
Organizatorami konferencji są: Katedra Historii Państwa i Prawa (Katedra dějin státu a práva) oraz Katedra Prawa Karnego (Katedra trestního práva) na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Masaryka w Brnie (Právnicka fakulta Masarykovy univerzity Brno), Akademia Sił Policji w Bratysławie (Akadémia Policajného zboru v Bratislave) oraz Europejskie Towarzystwo Historii Prawa (The European Society for History of Law).

oprac. Ivo Łaborewicz
AP O/Jelenia Góra

Więcej:

Česká archivní společnost (facebook)

Sexuologická společnost ČLS JEP

Akadémia Policajného zboru v Bratislave


Poprawiony (środa, 26 lutego 2014 15:02)