Podstawy prawne archiwistyki

Ewa Perłakowska, Podstawy prawne archiwistyki
(A.P. Kraków)
Najnowsze zestawienie obowiązującego prawa archiwalnego, łącznie z  jeszcze nieobowiązującymi przepisami.
1.Prawo archiwalne stan na grudzień 2006 (najnowsze!)
2.Prawo archiwalne stan na wrzesień 2006

Poprawiony (czwartek, 18 czerwca 2009 22:36)