Środki ewidencyjne

I. Inwentarz książkowy: jest najbardziej całościowym środkiem ewidencyjnym zespołu archiwalnego.

Metodyka: 1. Wytyczne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 19 marca 1960r. w sprawie sporządzania inwentarzy książkowych dla zespołow (zbiorów) przechowywanych w archiwach państwowych. Wprowadzony zarządzeniem nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 19 marca 1960r.

2. Pismo Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwoych z 30 lipca 1960 r. dotyczące wyjaśnień do zarządzenia nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwoych z 19 marca 1960r. w sprawie inwentarzy książkowych dla zespołów (zbiorów) przechowywanych w archiwach państwowych.