ISDF polskie tłumaczenie oficjalne z 2017r

ISDF. Międzynarodowy standard opisu funkcji, tłum. Adam Baniecki, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017; s. 69; ISBN 978-83-65681-23-2