WŁOCHY: VIII Kongres Archwistów Piemontu i Doliny Aosty

W dniach 12 i 13 października 2017 r. w miejscowości Torre Pellice (w Prowincji Turyn) odbędzie się VIII Kongres Archiwistów Łuku Alp Zachodnich (Convengo degli Archivisti dell’Arco Alpino Occidentale). Pod pojęciem archiwiści Alp Zachodnich i Doliny Aosty nie należy rozumieć organizacji, lecz spotkania archiwistów Włoch, Szwajcarii i Francji zamieszkujących wspomniany geograficzny region. Kongresy te nie mają regularnego charakteru. Poprzedni odbył się w 2008 r. w miejscowości Susa w Piemoncie. Spotkanie tegoroczne odbędzie się w świątyni wspólnoty Waldensów (Tavola valdese) pod hasłem „Archiwa w centrum spuścizny kulturalnej” (Gli archivi al centro del patrimonio culturale) z podtytułem „Opisać i ocenić całościowo spuściznę kulturalną jako wytwór jednostek organizacyjnych i relacji pomiędzy nimi” ( Descrivere e mettere in valore eredità
culturali complesse come prodotto di soggetti plurali e delle loro relazioni). Już w styczniu 2017 r. organizatorzy z poszczególnych krajów zwrócili się do swoich środowisk archiwistycznych o nadsyłanie propozycji wystąpień.

Ideę konferencji wyrazili organizatorzy w niewielkim wstępie, który zacytujemy w całości, ponieważ w kilku słowach, jak się zdaje, trafnie określa przyszłość i kierunek rozwoju archiwistyki na świecie: „Większa część zbiorów archiwalnych jest osadzona w kontekstowych zespołach i składa się z elementów różnych i jednorodnych w których dokumenty, twórcy i dobra różnego typu zintegrowane są w formę rozbudowanej sieci wyrażanej relacjami i interakcjami. W tym świetle cele działalności archiwisty – zabezpieczanie, porządkowanie, inwentaryzowanie, udostępnianie oraz wartościowanie dokumentów i archiwów – wzbogaca się w konfrontacji z pracą bibliotek, muzeów, instytucji kulturalnych. Kongres będzie okazją do refleksji na temat owych wyzwań i powiązanej problematyki w kontekście relacji (w sieci) pomiędzy opisami i relacjami powiązanymi z zespołami archiwalnymi, a informacjami bibliograficznymi, zbiorami muzealnymi dóbr innej natury umożliwiając, w tym samym czasie, ocenę spuścizny kulturalnej materialnej i niematerialnej.” (Gli archivi al. Centro del patrimonio culturale, tłum. AB). W tak określony sposób realizowane będą międzynarodowe standardy archiwalne wraz ze scalającym je „Records in contexts”. Początkiem stają się interdyscyplinarne i regionalne porozumienia realizujące wspólne cele. Opis kontekstowy zasobu archiwalnego stanowi początek drogi do wiązania go z opisem bibliotecznym i muzealnym, a w dalszej perspektywie do wypracowania kryteriów wartościowania informacji, co jest istotne w nadchodzącej epoce zalewu informacją masową.
Kongres składa się z trzech części. Pierwsza ma charakter teoretyczny, a dwie pozostałe praktyczny:
Sesja I (moderator Marco Carassi):
1.    Stefano Vitali, Wstęp do kongresu: refleksje nad metodami i narzędziami zintegrowanego opisu spuścizny kulturalnej;
2.    Sara Rivoira, Archiwa, spuścizna kulturalna i semantyczny web: jak się nie zgubić w sieci;
3.    Dimitri Brunettii, Multitypologiczny opis archiwalny spuścizny kulturalnej;
4.    Barbara Roth- Lochner, Pożyczać metody sąsiadów lub jak granice pomiędzy archiwami, bibliotekami i muzeami mają tendencję do przenikania się.

Sesja II (moderator Gilbert Coutaz):
1.    “Time machine” czyli, czy pluralism różnych typów archiwaliów jednego samorządu gminnego jest interoperacyjny?
2.    Andrea D’Arrigo, Dziesięć lat Archhos: Od Piemontu po Bałkany - doświadczenie wspólnego „laboratorium archiwalnego”;
3.    Stefano Benedetto, Szkatułka, czy jukebox? Instytuty konserwujące w kryzysie tożsamości;
4.    Jean Luquet i Sébastien Gosselin, Powrót do museum? Miejsce archiwaliów w stałej prezentacji  Musée Savoisien;
5.    Christine Tourne, Narzędzia do postępowania z zespołami mieszanymi w Kinotece szwajcarskiej;
6.    Donata Pesenti Campagnoni, Carla Ceresa, Postepowane z zespołami niejsednorodnymi i opisy obiektów archiwalnych bibliotecznych i archiwalnych w Państwowym Muzeum Kina w Turynie.

Sesja III (moderatorJaean Luquet):
1.    Gilbert Coutaz,  Dlaczego archiwa kantonalne vadoise posiadają najważniejszą kolekcję flag związkowych w Szwajcarii. Rozważania o zbiorach prywatnych.
2.    Marinella Blanco, Centrum Sieci Biellese Archiwów Włókiennictwa I Mody. Jak opisywać spuściznę dystryktów włókienniczych sieci;
3.    Francesco Alberti La Marmara, Opisywać i wartościować spuściznę materialną i niematerialną pewnej rodziny arystokratycznej;
4.    Bruno Galland, Zbierać, opisywać, upamiętnić: archiwa i pamięć o procesie Barbiego;
5.    Isabelle Dion, Jak udostępniać kompleksową pamięć o kolonizacji;

Podsumowania kongresu dokona Monica Grossi z Nadintendentury archiwalnej i bibliograficznej Piemontu i Doliny Aosty (Soprintendenza archivistica e
bibliografica del Piemonte e Valle d’Aosta).

Więcej: Anai Piemonte e Valle d'Aosta - VIII Convegno degli Archivisti dell'Arco Alpino Occidentale "Gli archivi al centro del patrimonio culturale"

oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec

Poprawiony (niedziela, 03 września 2017 09:53)