ROSJA: „Związek Sowiecki w Afganistanie” - konferencja naukowa

Państwowe Archiwum Historii Społeczno-Politycznej w Permie (Пермский государственный архив социально-политической истории) jest jednym z organizatorów ogólnorosyjskiej naukowej konferencji pt. „Związek Sowiecki w Afganistanie”, która odbędzie się 28 lutego 2019 r. w tymże mieście, w ramach projektu "Permskie czytania wojenno-historyczne: 30. rocznica wycofania wojsk z Afganistanu".
Podczas konferencji planowane jest omówienie tematów: 1) Radzieckie działania wojskowe w Afganistanie 30 lat później: oceny i opinie historyków, ekspertów ze społeczności międzynarodowej i rosyjskiej; 2) Wojna afgańska w kontekście historycznym XX wieku. Afganistan jako strefa wpływów Związku Radzieckiego i innych państw. Historia stosunków rosyjsko-afgańskich; 3) Cechy społeczno-gospodarczego rozwoju Afganistanu. Czynnik islamski. Dostosowanie sił politycznych wewnątrz kraju i regionu w przededniu wojsk radzieckich; 4) Główne powody wprowadzenia wojsk radzieckich w Afganistanie. Alternatywy dla interwencji wojskowej. Gotowość armii radzieckiej do wojny w Afganistanie;


5) Główne fazy rozwoju działań wojennych. Strategia i taktyka walczących stron. Powody militarnych sukcesów i porażek 40. armii. Radziecka broń i sprzęt wojskowy w Afganistanie; 6) Wysiłki dyplomatyczne kierownictwa radzieckiego. Rola międzynarodowych mediatorów i organizacji. Porozumienia genewskie. Polityka narodowego pojednania; 7) Wycofanie wojsk radzieckich z Afganistanu. Wyniki i wnioski z działań wojskowych, konsekwencje dla ZSRR, Afganistanu i porządku światowego; 8) Informacja i propagandowy aspekt wojny w Afganistanie. Polityka pamięci i opinii publicznej; 9) Codzienna służba wojskowa w Afganistanie. Folklor armii. Wojna oczami żołnierzy radzieckich. Stosunek ludności Afganistanu do żołnierzy Armii Radzieckiej i specjalistów cywilnych: codzienne interakcje; 10) Radzieccy żołnierze w niewoli w Afganistanie. Powstanie w obozie Badber. Powrót więźniów do ojczyzny; 11) Przystosowanie żołnierzy afgańskich do cywilnego życia. Historia upamiętnienia wojny w Afganistanie. Refleksje na temat konfliktu zbrojnego w kulturze artystycznej; 12) Historiografia wojny afgańskiej. Źródła historyczne. Zbiory archiwalne.

W konferencji wezmą udział historycy, filozofowie, politolodzy, socjologowie, eksperci wojskowi, eksperci w dziedzinie stosunków międzynarodowych, lokalni historycy, archiwiści, archeografowie. Po konferencji zostanie opublikowany zbiór materiałów w formacie książkowym i jego wersji elektronicznej, zamieszczony na stronie archiwum w Permie.

Więcej:
«Советский Союз в Афганистане» в рамках проекта «Пермские военно-исторические чтения: к 30-летию вывода войск из Афганистана»


oprac. Edyta Łaborewicz
Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy

Poprawiony (sobota, 23 lutego 2019 09:10)