Artykuły

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 SFRAGISTYKA: Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu, red. P. Pokora przy współpracy M. Hlebionka Paweł Gut 797
2 Сфрагістичний щорічник, Київ 2011, recenzja, Marta Dulczewska Adam Baniecki 2666
3 Marcin Hlebionek, Pieczęć jako obiekt archiwalny. Wybrane problemy Adam Baniecki 2202
4 Robert Forysiak- Wójciński, Tłok Królewskiej pieczęci Jana Olbrachta w Ossolineum Adam Baniecki 3616
5 Marcin Hlebionek, Zasady transkrypcji inskrypcji napieczętnych Administrator 2812
6 Paweł Gut, Problemy inwentaryzacji kolekcji tłoków pieczętnych w Archiwum Państwowym w Szczecinie Administrator 2494
7 Dariusz Bednarek, Podziały Księstwa Wrocławsko- Legnickiego w świetle zabytków sfragistycznych Administrator 2233
8 D. Bednarek, Refleksje i uwagi na marginesie najnowszych badań z zakresu śląskiej sfragistyki książęcej Administrator 1963
9 WOJCIECH KRAWCZUK, PIECZĘCIE ZYGMUNTA III Administrator 2472
10 Jolanta Leśniewska, . Zapomniana pieczęć miasta Kutna ze św. Wawrzyńcem, 1766-1811 Administrator 1914
11 dr Waldemar Chorażyczewskie, Pieczęć „uszczerbiona” ostatnich Jagiellonów Administrator 2003
12 Paweł Gut, O pieczęci Barlinka w okresie międzywojennym XX wieku Administrator 1894
13 Rafał Jaworski, Władca idealny w świetle alegorycznego opisu pieczęci majestatowej Władysława Jagiełły Administrator 2365
14 Marcin Hlebionek, Pieczęcie miast Obwodu Nadnoteckiego (Netze Distrikt) w latach 1772- 1806 Administrator 2171
 
Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2016 poz.352)

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology