BIAŁORUŚ: Archiwa w systemie nauk humanistycznych. Konferencja w Mińsku

20 maja 2009 r. w Mińsku odbędzie się konferencja naukowa pod tytułem „Przeszłość i teraźniejszość: archiwa w systemie nauk humanistycznych”, poświęcona 100-leciu Witebskiej Komisji Historyczno-Archiwalnej. Wiodącymi tematami konferencji będą: „Archiwa Wschodniej Europy w retrospektywie historyczno-społecznej” (m. in. archiwa państw wschodnioeuropejskich w średniowieczu i nowożytności, dokumentacyjne dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego jako obiekt badań historycznych, źródłoznawczych i archiwoznawczych; radzieckie doświadczenia z budownictwem archiwalnym: współczesne spojreznie), oraz „Rola archiwów we współczesnym społeczeństwie” (m. in. o archiwalnych zbiorach w bibliotekach i muzeach, archiwach organizacji, archiwach dokumentacji specjalnej, wpływie technologii informatycznych na teorię i praktykę archiwistyki, współpracy międzynarodowej – restytucji dokumentów, i innych).
Językami konferencji będą rosyjski i białoruski, zgłoszenia – do 1 kwietnia br.

Więcej w języku rosyjskim.

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Legnica

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology