Anna Laszuk, Technika informatyczna w dziedzinie biurowości i archiwistyki

Relacja z sympozjum które odbyło się w Białoruskim Naukowo- Badawczym Centrum Dokumentacji Elektronicznej. Wzięli w nim udział przedstawiciele archiwów głownie Białorusi, a także Łotwy, Polski, Rosji i Uzbekistanu. Sympozjum podsumowywało stan informatyzacji u naszych wschodnich sąsiadów. dr Anna Laszuk Technika informatyczna w dziedzinie biurowości i archiwistyki
 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology