Anna Laszuk, Technika informatyczna w dziedzinie biurowości i archiwistyki

Relacja z sympozjum które odbyło się w Białoruskim Naukowo- Badawczym Centrum Dokumentacji Elektronicznej. Wzięli w nim udział przedstawiciele archiwów głownie Białorusi, a także Łotwy, Polski, Rosji i Uzbekistanu. Sympozjum podsumowywało stan informatyzacji u naszych wschodnich sąsiadów. dr Anna Laszuk Technika informatyczna w dziedzinie biurowości i archiwistyki
 
Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2016 poz.352)

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology