Bibliografia o ISAF

1. ISAF: InternationalStandard on Activities/Functions of Corporate Bodies(en)
2. ISAF : Norme internationale sur les activités et fonctions des collectivités(fr)
 Teksty udostępnione na stronach MRA. Wersja portugalska dostępna na stronach MRA
3. Nouvelle norme archivistique: appel à commentaire
4. ISAF: Międzynarodowa norma funkcji/działalności jednostek organizacyjnych (pl) tłumaczenie robocze
 
Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2016 poz.352)

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology