CZECHY: Konferencja o pisarzu i historyku Zygmuncie Winterze

Powiatowe Archiwum Państwowe w Rakovníku, będące częścią Okręgowego Archiwum Państwowego w Pradze, przygotowało konferencję pt. „Zikmund Winter a Rakovník” (Zygmunt Winter a Rakovnik”, która odbyła się w holu Herolda (Heroldově síni) w Galerii Rabasov dnia 15 listopada 2016 r.
Zikmund (Zygmunt) Winter (1846-1912) był czeskim pisarzem, autorem powieści historycznych ale i historykiem, gdyż ukończył ten kierunek na Uniwersytecie Karola w Pradze. Jako profesor szkół średnich pracował przez rok w Pardubicach i całe dziesięć lat w Rakovníku, a potem potom w Pradze. Podczas pobytu w Rakovníku, umożliwiono mu badanie miejscowych archiwaliów. Dało mu to podstawę do wielu publikacji naukowych o życiu kulturalnym czeskich miast w okresie od XIV do XVII w., jak również temat do wielu dzieł literackich.

Podczas konferencji zaplanowane są następujące wystąpienia:
Jiří Rak, Funkcje historyzmu w dobie Zikmunda Wintera
Michal Svatoš, Historia Uniwersytetu w Pradze a Zikmund Winter
Věra Brožová, Stałe i zmienne w prozie Wintra
Viktor Viktora, Zikmund Winter między chaosem a porządkiem
David Franta, František Špaček czyli klatovský Winter?
Milena Cermanová, Rakovnickie zdjęcia i ich wykorzystanie w procesie kształcenia
Vladislav Razím, Rakovník w drugiej połowie XIX w.
Przewidziane zostało też oprowadzenie po wystawie pt. „Rakovník Wintera w obrazach J. J. Krále”, ponadto muzyczny występ uczniów miejscowych szkół, prezentacja filmów konkursowych na temat „W roli głównej Zikmund Winter“ oraz otwarcie kolejnej wystawy dokumentów archiwalnych pt. „Zikmund Winter a Rakovník”.
Organizatorami konferencji – obok Archiwum Państwowego – są Muzeum T. G. M. Rakovník, Galeria Rabasov Rakovník, Biblioteka Miejska w Rakovniku oraz Gimnazjum Zikmunda Wintera w Rakovníku

Zygmunt Winter w Wikipedii

Zygmunt Winter w osobnosti.cz

Więcej o wydarzeniu: Konference Zikmund Winter mezi Prahou a Rakovníkem

Oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław Oddział Jelenia Góra

Poprawiony (poniedziałek, 14 listopada 2016 20:42)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology