ROSJA: Archiwa państwowe podporządkowane prezydentowi

Prezydent Rosji Władimir Putin w dniu 4 kwietnia 2016 r. podpisał dekrety: o podporządkowaniu Federalnej Agencji Archiwów Rosji bezpośrednio prezydentowi Rosji (ze względu na szczególną wartość dla państwa rosyjskiego przechowywanych przez archiwa federalne materiałów archiwalnych), i o powołaniu A. Artizowa na szefa Federalnej Agencji Archiwów.
Dekrety weszły w życie z dniem podpisania.

Więcej:

Informacje:

- Портал «Архивы России»

- kremilin.ru: Встреча с руководителем Федерального архивного агентства Андреем Артизовым

Dokumenty:

1. Указ о Федеральном архивном агентстве

2. Указ о руководителе Федерального архивного агентства

oprac. Edyta Łaborewicz

AP Wrocław O/Legnica

Poprawiony (wtorek, 05 kwietnia 2016 19:47)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology