Bibliografia

1. red. A. Laszuk, Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych w Polsce. Informator, Warszawa 1998, ISBN 83-86643-57-9

2. T. Brzózka, Deutsche Personenstandsbücher und Personenstandseinträge von Deutschen in Polen / Niemieckie księgi stanu cywilnego w Polsce 1898- 1945, Frankfurt am Main- Berlin 2000, ISBN 3- 8019-5674-1

3. Franz Josef Burghardt, Familienforschung, Meschede 2003, ISBN 3-926089-03-2)

4. Roots in Sweden: the genealogist's guide to the Swedish archives, Riksarkivet, 1997.

5. oprac. S. Pijaj, Archiwa rodzinno- majątkowe w zbiorach państwowych we Lwowie: informator, Warszawa 1995. Polskie Dziedzictwo Kulturalne. seria B. Wspólne Dziedzictwo

6. Archivi di famiglie e di persone : materiali per una guida. T. 1. Abruzzo-Liguria / a cura Giovanni Pesiri [et al.], coordinamento di Gabriella de Longis Cristaldi. T. 2. Lombardia- Sicilia / a cura di Giovanni Pesiri [et al.]. - Roma : Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1991-1998. - XX, 280; XVIII, 404 p. - (Pubblicazioni degli Archivi di Stato : strumenti ;112, 113)

7. M. Pawiński, Akta stanu cywilnego w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIXw. ARCHEION CIV, 2002, ss.203-211

8.Phlippe Christol, Retrouver ses ancêtres polonais, Archives & Culture, Paris 2011

9. Anna Laszuk, P. Christol, Retrouver ses ancêtres polonais, Archives & Culture, Paris 2011 )(Recenzja)
Francuskie Wydawnictwo Archives & Culture przystąpiło do publikacji poradników genealogicznych dla osób chcących prowadzić poszukiwania w różnych krajach. Do Polski zaprasza Philippe Christol, który w prezentowanej publikacji przedstawia nie tylko metody poszukiwań, lecz także Polskę, jej historię i język.Książka Philippe’a Christola jest ciekawym spojrzeniem badacza
praktyka z innego kraju, zawierającym niespotykane wcześniej elementy. Podkreślić należy, że autor zmierzył się nie tylko z teorią archiwistyki i praktyką prowadzenia kwerend, ale też z wieloma zagadnieniami różnorodności Polski – historycznej, geograficznej, językowej, narodowościowej, wyznaniowej itp. Zawarł w poradniku także własne spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania polskich archiwów, czym można zainteresować ich pracowników. Można przy tym mieć nadzieję, że poradnik ten nie będzie traktowany przez poszukiwaczy jako jedyne źródło informacji o Polsce, a kolejne jego wydanie zostanie odpowiednio poprawione.

10. Philippe Christol, Odpowiedź na recenzję Anny Laszuk
Philippe Christol, autor poradnika dla osób poszukujących informacji o przodkach wywodzących się z Polski pt. "Retrouver ses ancêtres polonais"  zapoznał się z recenzją zamieszczoną w dziale Genealogia / Bibliografia. Przygotował polemiczną odpowiedź w której z tłumaczy, do kogo kierował swoją publikację i jaki poziom wiedzy posiadają potencjalni czytelnicy. Zwraca uwagę, że w większości nie są to fachowcy, niewiele o Polsce wiedzą, a jeśli mają doświadczenia, to w archiwach francuskich i z tego wynikają czynione przez autora odwołania. Zapowiada uwzględnienie wielu uwag w kolejnym wydaniu poradnika, które ukaże się w tym roku. A przy okazji z wielkim znawstwem czyni porównania i zwraca uwagę na różnice, nie tylko terminologiczne, występujące w archiwach francuskich i polskich.

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE

1. Guide des sources genealogique au Canada, Ottawa 2001, wyd. IV, format pdf

2. Dictionary of Canadian Biography Online / Dictionnaire bibliographique du Canada en ligne

3. Wytyczne do sporządzania indeksu analitycznego do akt stanu cywilnego wydane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 12 grudnia 2014 r.

Poprawiony (czwartek, 05 lutego 2015 21:42)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology