Grupa Wyszehradzka archiwów

Dnia 6 marca 2007 r w Popradzie odbyło się wspólne spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń archiwalnych Polski, Wegier, Czech i Słowacji. Spotkanie zaaranżowane zostało przez Zuzanne Kollarovą, prezesa Stowarzyszenia Archiwistów Słowackich, pracującą w Archiwum w Popradzie i Hannę Krajewską przewodniczącą Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP
Pomysł wspólnych działań narodził sie w trakcie 4 godzinnej rozmowy, podczas uczestniczenia w Zjeździe Archiwistów Niemieckich w Essen we wrześniu 2006r. Ustalono wówczas,iż spotkanie odbędzie się w Popradzie.
Dnia 6 marca 2007 r. do Popradu przybyli prezesi stowarzyszeń archiwalnych: L.Szogi (Stowarzyszenie Archiwistów Węgierskich), A.Doleżal (Stowarzyszenie Archiwistów Czeskich), Z.Kollarova (Stowarzyszenie Archiwistów Słowackich). Ze stony polskiej SAP reprezentował Jan Macholak, wiceprezes oraz Hanna Krajewska, Maciej Jasiński i Dariusz Dobrowolski (Sekcja Archiwów Samorządowych). W spotkaniu uczestniczyła telewizja i regionalna prasa. Plonem spotkania jest wspólna deklaracja.
W 2008 r odbędzie sie we wrześniu, w Nowym Sączu międzynarodowa konferencja,która zacznie cykl spotkań archiwistów środkowoeuropejskich.

Dr Hanna Krajewska
Dyrektor
Archiwum Polskiej Akademii Nauk
00-330 Warszawa
ul.Nowy Świat 72

tel./fax 0048 22 826 81 30
 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology