CZECHY: Wystawa o antyhitlerowskim ruchu oporu w Mladej Boleslaw

Powiatowe Archiwum Państwowe w Mladej Bolesław (Státní okresní archiv Mladá Boleslav) we współpracy z tamtejszym oddziałem Wspólnoty Czechosłowackich Legionistów (Jednota Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi), przygotowały interesującą wystawę poświęconą antyhitlerowskiemu ruchowi oporu w tamtym regionie, która jest zatytułowana „Obrana národa na Mladoboleslavsku 1939-1945” (Obrona Narody na ziemi mladobolesławieckiej w latach 1939-1945).
Obrona Narodu (Obrana národa) była wojskową czeską organizacją konspiracyjną, powstałą w 1939 roku na terenie Protektoratu, czyli ziem byłej Czechosłowacji okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką w latach 1938-1945. Powołali ją do życia oficerowie i urzędnicy likwidowanego Sztabu Generalnego oraz Ministerstwa Obrony. Do 1940 roku była to najliczniejsza czeska formacja niekomunistycznego ruchu oporu. Organizacja ta zajmowała się przede wszystkim gromadzeniem broni, przerzutem ludzi przez granicę, działalnością wywiadowczą (na rzecz Londynu), a także małym sabotażem i dywersją. W 1940 roku weszła w skład Centralnego Komitetu Krajowego Ruchu Oporu. Jej dowódcami w latach 1939-1945 byli generałowie: Josef Bílý, Bedřich Homola, Zdeněk Novák, František Bláha i František Slunečko. I właśnie dowódcy oraz osoby związane z tą organizacją są głównymi bohaterami wystawy. Pokazano na niej ich zdjęcia oraz szereg dokumentów, pochodzących zarówno z państwowych zbiorów archiwalnych, jak i z kolekcji prywatnych.
Wystawa czynna jest w dniach od 15 marca do 15 kwietnia 2016 r. w salach wystawowych Powiatowego Archiwum Państwowego w Mladej Boleslaw – Staroměstské nám. 1 – Hrad.

Wiecej:

U kasáren si v úterý připomeneme hrdiny druhého odboje

Pozvánka na výstavu do SOkA Ml. Boleslav

Hasło: Obrana národa

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Oddział w Jeleniej Górze

Obrana národa

Poprawiony (niedziela, 03 kwietnia 2016 12:37)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology