ROSJA: Smuta w Rosji, Potop w Rzeczypospolitej

Federalna Agencja Archiwów Rosji informuje (22 marca 2016 r.)  o wydaniu, przy wsparciu Rosyjsko-Polskiego Centrum Dialogu i Pojednania, materiałów z polsko-rosyjskiej konferencji naukowej, która odbyła się w Moskwie w dniach 24-26 października 2012 r., pt. „Smuta w Rosji i Potop w Rzeczypospolitej: próba przezwyciężenia kryzysu państwa w XVII wieku”.

Komunikat FAR

Российско-польский центр диалога и согласия

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

oprac. E. Łaborewicz

AP Legnica

Poprawiony (wtorek, 29 marca 2016 18:23)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology