Zápis ze setkání předsedů archivních asociací zemí Vyšegrádské čtyřky

Zápis ze setkání předsedů archivních asociací zemí Vyšegrádské čtyřky
ve dnech 6.-7. března 2008 v Ostravě

Přítomni:
Blažena Przybylová (Heská archivní společnost)
Daniel Doležal (Heská archivní společnost)
Szögi László (Magyar leveltárosök egyusülete)
Varga Júlia (Magyar leveltárosök egyusülete)
Járosné Ignácz (Magyar leveltárosök egyusülete)
Zuzana Kollárová (Spoločnosš slovenských archivárov)
Veronika Nováková (Spoločnosš slovenských archivárov)
Ivo Łaborewicz (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich)
Krzyzstof Stryjkowski (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich)
Hanna Krajewska (Polskie towarzysztwo archiwalne)
Maćiej Jasiński (Polskie towarzysztwo archiwalne)1.    Prvním bodem jednání bylo seznámení se situací v jednotlivých zemích. Obecně platí, že archivy a archiváři mají problémy vyplývající z hospodářské situace svých zemí. Společné jsou zejména nedostatek financí na řádný provoz archivů a snižování stavu odborných sil v archivech. Společným problémem je také masivní zavádění digitálních dokumentů do praxe a potřeba jejich dlouhodobého ukládání.
2.    H. Krajewska informovala o chystané konferenci v Novém Saczu a Bochni v září 2008, která je výsledkem loňského jednání této skupiny v Popradě.
3.    Přítomní se dohodli, že hlavním informačním místem o situaci v jednotlivých zemích bude informační portál www.archiwa.net. Zavázali se též, že na tento portál dodají informaci o dění ve svých zemích alespoň 1x za dva měsíce.
4.    Účastníci jednání se dohodli upozornit příslušné struktury EU na dlouhodobé podceňování zabezpečení archivů, zejména v otázce materiálního a personálního zajištění ve svých zemích. Prof. Szögy se uvolil vypracovat koncepci deklarace na toto téma, které bude po projednání společně podepsána předsedy, odeslána a zveřejněna. S touto deklarací budou seznámeny další archivní asociace zemí EU a budou požádány o spolupodepsání.
5.    H. Krajewska informovala o našich aktivitách Mezinárodní archivní radu a další mezinárodní organizace.Zapsal: Daniel Doležal

Tekst PDF
 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology