FRANCJA: Otwarcie dużej partii archiwów dotyczących II wojny światowej

Z poczatkiem stycznia 2016 r. zostało opublikowne, w Dzienniku Urzedowym Republiki Francuskiej, postanowienie o  otwarciu archiwów zawierających materiały dotycząe II wojny światowej. Dokument został podpisany 24 grudnia 2015 r. przez przemiera Manuela Vallas oraz ministrów spraw zagranicznych, sprawiedliwości, obrony, spraw wewnętrznych, a także kultury i komunikacji (to tego ostatniego przynależą archiwa francuskie). Jest to kolejny akt prawny otwierający zasób archiwalny dotyczący największego konfliktu XXw. Poprzedziły go regulacje z lat 1997, 1998 i 2002. Udostępnienie kolejnych źródłeł dla badaczy jest spełnieniem oczekiwań historyków. Zostało zapowiedziane przez prezydenta Francji Francois Hollande w czasie obchodów siedemdziesiątej rocznicy zakończenie wojny, obchodzonego uroczysnie w dniu 8 maja 2015 r.  na Polach Elizejskich w Paryżu.

Postanowienie, jest kolejnym krokiem w kierunku pełnego dostepu do źródeł do dziejów II wojny światowej. Precyzyjnie określono jaka dokumentacja pozostanie nadal zamknięta dla użytkowników. Nadal nie będzie dostępu do dokumentacji spraw toczących się przez organami wymiaru sprawiedliwości reżimu Vichy oraz Rządu Tymczasowego Republiki Francuskiej, dokumentacji administracji centralnej ministerstwa sprawiedliwości będących kontynuacją spraw rospoczętych przez reżim Vichy i rzad tymczasowy, śledztaw policji sądowej (la police judiciaire) prowadzonych pomiędzy 3 września 1939 r. a 8 maja 1945 r., śledztwa policji sądowej prowadzonych pomiędzy 8 maja 1945 r. a 31 grudnia 1960 r. a dotyczących śledztw z okresu 3 września 1939  - 8 maja 1945 oraz akt śledztw i ścigania przestępstw kryminalnych na terenach francuskich stref okupacyjnych w Niemczech i Austrii, a także dokumantacji spraw toczących się przez trybunałami wojskowym i morskim pomiędzy 3 września1939 a 8 maja 1945.


Aneks do postanowienia zawiera precyzyjne wymienienie seria dokumentów, które nadal nie bedą udostępniane użytkownikom. Zagadnienia prawne z okresu II wojny światowej, ze wzgledu na kolaborację rządu Vichy z okupantem, są bardzo ważliwe społecznie. Ten czynnik zaważył zapewne na zawarciu konsensusu pomiędzy czołowymi resortami francuskiej administracji co do zakresu ograniczenia dostepu do zasobu.

Wiecej:

Ouverture des archives de la Seconde Guerre mondiale
Arrêté du 24 décembre 2015 portant ouverture d'archives relatives à la Seconde Guerre mondiale

oprac. Adab Baniecki
AP Wrocław/O Bolesławiec

Poprawiony (niedziela, 17 stycznia 2016 12:04)

 


Międzynarodowy Tydzień
Archiwów
5 - 9 czerwca 2023

ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology