CZECHY. Dwa specjalistyczne warsztaty dotyczące materiałów fotograficznych

Archiwum Narodowe w Pradze, przy współpracy stołecznego Muzeum Narodowego, na początek października przygotowują bardzo interesujące warsztaty poświęcone dokumentacji fotograficznej. Będą one przeznaczony przede wszystkim dla archiwistów i opiekunów różnorodnych zbiorów, zajmujących się bezpośrednio kolekcjami fotograficznymi.
Pierwszy z planowanych warsztatów odbył się dnia 1 października. Po wystąpieniu wstępnym PhDr. Evy Drašarovej – dyrektora Archiwum Narodowego oraz PhDr. Evy Dittertovej – dyrektora Muzeum Narodowego przewidziano fachowe referaty. Rozpocząć je ma prezentacja zbioru starych fotografii z etnograficznego Muzeum im. Vojta Náprsteka w Pradze, a potem główne, trzyczęściowe wystąpienie Blanki Hnulíkovej, konserwatorki z Muzeum Narodowego o technikach czarno-białej fotografii, ich rozwoju historycznego, identyfikacji oraz charakterystyki związanych z nimi uszkodzeń.

Druga część warsztatów odbędzie się 8 października i dotyczyć będzie przede wszystkim fotografii kolorowej. Praktycznie wszystkie prezentacje przygotowała na ten dzień, wspomniana wyżej, Blanka Hnulíková. Rozpocznie je, podzielony na trzy części wykład opisujący rozwój fotografii kolorowej, stosowanych technik i ich rozpoznawaniu, jak również prezentacja najważniejszych problemów konserwatorskich.
Organizatorzy liczą, iż oba dla spotkania ich uczestników będą bardzo pomocne w rozwiązaniu problemów związanych z zarządzaniem zbiorami i ich opracowaniem, jak również szybkiej orientacji w rozmaitych technikach fotograficznych oraz pogłębionej identyfikacji różnego rodzaju uszkodzeń, dla niwelowania których zaprezentowane zostaną nie tylko rozmaite porady, ale i konkretne zalecenia metodologiczne i techniczne, dotyczące ochrony konkretnego materiału oraz właściwego postępowania przy jego przechowywaniu i udostępnianiu.
Warsztaty odbędą się w sali kinowej z Archiwum Narodowego w Pradze na Chodovcu. Organizatorzy maja nadzieję, iż powinno pomóc w rozwiązaniu problemów rodzących się w pracy nad zarządzaniem zbiorami fotografii, wypracują wytyczne dotyczące ich opracowania, nauczą szybkiego rozpoznania ich cech indywidualnych, jak i zaawansowanych technik fotograficznych, jak również identyfikacji różnych rodzajów szkód. Celem będzie też uprzystępnienie porad i zaleceń dla ochrony tego konkretnego materiału archiwalnego.

Więcej:
Historický vývoj a identifikace barevných fotografických technik a fotografických tisků
Programy warsztatów: 1 i 2

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Oddział Jelenia Góra

Poprawiony (niedziela, 04 października 2015 14:37)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology