CZECHY: Plan digitalizacji Złotej Bulli i innych pieczęci

W czeskich archiwach, po okresie digitalizacji wielu cennych dokumentów, na cyfrowe utrwalenie oczekuje teraz kilka tysięcy pieczęci, znajdujących się w zespole archiwalnym „Archiwum Korony Czeskiej” (Archiv České koruny), przechowywanym w Archiwum Narodowym w Pradze. Jest to jeden z nielicznych, zachowanych od średniowiecza, zbiór dokumentów królewskich, stanowiący zabytek kultury narodowej.
Archiwum Korony Czeskiej uważane jest, obok klejnotów koronnych, za najcenniejszy skarb narodowy. Na specjalnych wieszakach zabezpieczone folią, wisi tutaj przeszło 2800 dokumentów, a wśród nich Złota Bulla Sycylijska z 1212 r. Najstarszy dokument w tym zbiorze pochodzi z 1158 r. i jest do niej przytwierdzona pieczęć cesarza Fryderyka Barbarossy. Najmłodszy dokument pochodzi z 1935 r.

Najcenniejsze dokumenty tego zbioru przechowywane są w troskliwie w specjalnym skarbcu, a to ze względów bezpieczeństwa, jak i z uwagi na zapewnienie im właściwych warunków klimatycznych. Przy bulli sycylijskiej faktycznie przywieszona jest pieczęć ze złota, ale większość dokumentów posiada pieczęcie z bardziej kruchego materiału, a mianowicie z pszczelego wosku. Dlatego obchodzenie się z nimi wymaga szczególnej ostrożności. Po szczegółowej kontroli ich aktualnego stanu zachowania trafią przed obiektyw aparatu cyfrowego.
Najstarsze dokumenty z tego zbioru są już dostępne w postaci cyfrowej na stronach interenetowych, gdzie trafiły w 2005 r. w ramach realizacji programu Monasterium, ale ich pieczęcie wówczas nie zostały udostępnione. Zabrakło na to czasu, a przede wszystkim pieniędzy. Obecna digitalizacja kilku tysięcy pieczęci jest zaplanowana do 2018 r. i dopiero wówczas jej rezultaty zostaną zaprezentowane w Internecie.

Więcej"

Czeska telewizja ČT24, Zlatá bula a další pečetě budou digitální

Monasterium, Archiv České koruny (1158-1935)

Ministerastwo Spraw Wewnętrznych

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Oddział Jelenia Góra


Poprawiony (poniedziałek, 21 września 2015 20:40)

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology