DOKUMENT ELEKTRONICZNY POLSKIE REGULACJE PRAWNE

DOKUMENT ELEKTRONICZNY, PODPIS ELEKTRONICZNY I INFORMATYZACJA PAŃSTWA
Polskie regulacje prawne

Poniżej prezentujemy polskie regulacje prawne dotyczące dokumentu elektronicznego, podpisu elektronicznego i informatyzacji państwa.
Wykaz będzie regularnie aktualizowany.

Ostatnia aktualizacja 23.01.2009.

oprac. Adam Baniecki
 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology