Międzynarodowa Karta Opisu Sfragistycznego (Pieczęci)

Poniżej prezentujemy Międzynarodową Kartę Opisu Sfragistycznego (Fiche Ddescriptive de Sceau) zalecaną przez Comité de sigillographie Międzynarodowej Rady Archiwów. Pierwszy raz opublikowana w: Manuel d'archivistique. Théorie et pratique des archives publiques en France, Paris 1970, s. 473; Ponownie, wraz z komentarzem dotyczącym opisu w: Project de regels pour l’etablissement de notices descriptives de sceaux, Folia caesaroaugustiana, 1, Zaragoza 1984, s. 97-; oraz Vocabulaire international de la sigilographie, Roma 1990, s. 17-35; 37
Kartę publikujemy wraz z przygotowanym przez nas wstępem.

1. Międzynarodowa Karta Opisu Sfragistycznego  (pdf)

2. Wstęp do Karty Opisu Sfragistycznego (pdf)

Marcin Hlebionek, AP Bydgoszcz
Adam Baniecki, AP Lubań
 
Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2016 poz.352)

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology