Forum sfragistyczne na IFARze

Na Internetowym Forum Archiwalnym Marcin Hlebionek otworzył nowy wątek: "O wskazówkach metodycznych dotyczących materiałów sfragistcznych raz jeszcze"  Wątek związany jest z wypracowanymi przez środowisko ArchNetu "Założeniami opracowania zasobu sfragistycznego  przechowywanego w archiwach państwowych" Autorzy pragną za pośrednictwem Forum poznać opinie środowiska.

"O wskazówkach metodycznych dotyczących materiałów sfragistcznych raz jeszcze"
 
Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2016 poz.352)

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology