WŁOCHY: Nowy podręcznik do archiwistyki

W dniu 11 listopada 2014 r. w Archiwum Państwowym w Mediolanie (Archivio di Stato di Milano) odbyła się prezentacja i promocja nowego włoskiego podręcznika do archiwistyki.
Podręcznik jest pracą zbiorową wybitnych włoskich archiwistów związanych ze szkołami archiwistyki i paleografii funkcjonującymi przy większości włoskich archiwów i włoskimi uniwersytetami. Zredagowały podręcznik kobiety, naukowcy: Linda Giuva, docent Uniwersytetu w Sienie i Maria Guercio, profesor rzymskiego uniwersytetu La Sapienza.

Podręcznik składa się z 17 rozdziałów, artykułów napisanych przez specjalistów z różnych dziedzin archiwistyki.
1.    Luciana Duranti, Dokument archiwalny,
2.    Monica Grossi, Archiwum w trakcie rozwoju,
3.  Lucilla garofalo, Archvio di deposito: aspekty teoretyczne, problemy organizacyjne. (Można przyrównać je do polskiego archiwum zakładowego),
4.    Maria Guercio, Selekcja akt,
5.    Linda Giuva, Archiwa historyczne we Włoszech. Mapa przechowawców,
6.    Paola Carussi, Porządkowanie,
7.    Stefano Vitali, Opis archiwalny w epoce standardów i systemów informatycznych,
8.    Marco Bologna, Podział historyczny dokumentacji archiwalnej,
9.    Stefano Twardzi, Udostępnianie dokumentów,
10.  Giovani Michetti, Standardy dla zarządzania dokumentacją,
11.  Stefano Pigliapoco, Przechowywanie pamięci cyfrowych,
12.  Giorgetta Bonfiglio – Dosio, Kształcenie archiwistów,
13.  Klaudia Salmini, Archiwa pomiędzy udostępnianiem i degradowaniem,
14.  Federico Falacchi, Informatyczne systemy archiwalne lokalne, narodowe, międzynarodowe,

15.  Giulia Bariera, Globalna wioska archiwalna. Organizacje międzynarodowe i współpraca pomiędzy archiwami świata,
16.  Filaria Pescini, Miasto archiwów, archiwa terytorialne: nowe modele przechowywania,
17.  Giovani Paulini, Dokument i jego instytucja. Archiwa, biblioteki i muzea.

Publikacja została wydana z serii: „Dobra kultury”.

Red. Linda Giuva, Maria Guercio, Archivistica. Teorie, metodi, pratiche, Roma 2014, s. 464,
Cena 39 EUR.

Więcej:

Carocci Editore
Archivio di Stato di Milano
SAN- Sistema Archivistico Nazionale


Oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Lubań

Poprawiony (wtorek, 11 listopada 2014 20:40)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology