MRA: Islandia gospodarzem Dodocznej Konferencji MRA w 2015 r.

Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Archiwów podjął decyzję o powierzeniu organizacji Dorocznej Konferencji, ciała zarządzającego radą pomiędzy kongresami, archiwom państwowym Islandii.
Konferencja odbędzie się w dniach 18 - 22 września 2015 r. w Reykjawiku. Pomimo starań rady, nie udało się doprowadzić do organizacji dorocznej konferencji poza Europą. Rada przewiduje możliwość organizacji takiej konferencji w 2018 r. w którymś z państw afrykańskich.
Ogłoszono równocześnie, że przyszłoroczne posiedzenie Komitetu Wykonawczego i Komisji Programowej odbędzie się na indonezyjskiej wyspie Bali w dniach 26- 30 kwietnia 2015 r. Będzie to pierwsze od Kongresu w Brisbane, w Australii w 2012 r., posiedzenia ciała statutowego MRA poza Europą.

oprac. Adam Baniecki
materiały MRA

Poprawiony (sobota, 06 września 2014 14:02)

 
Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2016 poz.352)

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology