MRA: Międzynarodowy Dzień Archiwów ’14 na Litwie

W 2014 roku Międzynarodowy Dzień Archiwów w archiwach Litwy obchodzony jest w dniach 9-10 czerwca. „Otwarte drzwi” i liczne atrakcje zapowiada wiele instytucji archiwalnych: wystawy omateriałów archiwalnych i wystawy wirtualne o różnorodnej tematyce, w zależności od specyfiki zbiorów, zwiedzanie na co dzień niedostępnych magazynów i pracowni. M.in. Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie (Lietuvos valstybės istorijos archyvas) w dniu 10 czerwca (godz. 11 i 15) proponuje zwiedzanie wystawy "Wielkie Księstwo Litewskie - genealogia szlachty”, a Litewskie Archiwum Specjalne w Wilnie (Lietuvos ypatingasis archyvas, przechowujące dokumentację z lat 1940-1991 – z okresu b. Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej) – wystawę przygotowaną dla uczczenia 65. rocznicy masowych sowieckich deportacji z terenu Litwy, Łotwy i Estonii (z marca 1949 r.), dziewięć lat wcześniej anektowanych przez ZSRR.

Więcej:Lietuvos Vyriausiojo Archyvarto Tarnyba

oprac. E. Łaborewicz

AP Wrocław/O Legnica

Poprawiony (środa, 11 czerwca 2014 07:43)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology